Affärsmodell för cirkulär bioekonomi

Green Valleys – utvecklingsplattform för grön bioraffinering

Just nu pågår forskning i både Sverige och Danmark med tester som syftar till att presentera ett koncept där lantbruket regionalt kan producera bioenergi och högvärdigt proteinfoder i samma raffineringsprocess. Genom att odla mer vall får vi en mer miljövänlig odling samtidigt som vi kan producera bioenergi och ett proteinfoder baserat på gräs- och baljväxter som till del kan ersätta importerat sojafoder. Konceptet är under utformning och projektet genomför under kommande år workshops med intressenter inom bioenergi, foder-, kött- och mjölkproduktion.

Närmast i tid arrangeras workshop för intresserade på Naturbruksskolan Sötåsen 7 oktber 2020. Du anmäler ditt deltagande på gronamoten.se. Lär dig om konceptet genom filmen.

Filmen är gjord av Västra Götalandsregionen Naturbruksförvaltning inom ramen för projektet Green Valleys, ett svensk-danskt samverkansprojekt. Partners i projektet är Aarhus Universitet, Agroväst, Chalmers, Hushållningssällskapet Sjuhärad, Naturbruksförvaltningen, Skive kommune, Sveriges Lantbruksuniversitet.

Filmen ingår som ett fördjupningsinslag under SLU i Skaras akademiska vecka med start 21 september 2020. Fler intressanta föredrag hittar du på Smedjeveckans webbsida:

https://www.slu.se/om-slu/orter/skara/smedjeveckan2020/

Ulrika Åkesson, Agroväst Livsmedel
Text & bild

Nyhetskategorier

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.