Ännu ett bra verksamhetsår för Agroväst

5 år, 84 projekt, 188 miljoner
utvecklingsresurser till de Gröna Näringarna

Agroväst visar även 2016 ett bokslut med balanserad ekonomi. ”Det är inte vår målsättning att generera någon större vinst”, säger Mats Emilson, VD för Agroväst sedan 12 år,
”men det är viktigt att ekonomin är i balans för att vi ska kunna behålla vår trovärdighet och goda renommé”.

2017 har Agroväst verkat inom de gröna näringarna i 25 år med vision om att Västra Götaland ska bli en blomstrande och hållbar livsmedelsregion, där företag inom den gröna näringen är ekonomiskt bärkraftiga. Anmärkningsvärt är att Agroväst under åren 2012-2016 skapat forsknings- och innovationsprojekt för de gröna näringarna motsvarande 188 miljoner kronor (inklusive alla EU-finansierade projekt), varav ca hälften till Sverige. Och detta bara med en handfull personer. Hur kommer det sig att man lyckats så bra?

”I 25 år har vi byggt upp vårt nationella och europeiska nätverk av kompetenser inom lantbruk”, säger Mats. ”Vi tränade oss tidigt i hur man formar hållbara, effektiva projekt och har lyckats väl med att hitta trygga och säkra finansiärer. Vår starka koppling till Sveriges Lantbruksuniversitet har givetvis varit ett givande samarbete med stark forskningskompetens i de projekt vi har drivit”.
Agroväst har idag sju aktiva Forsknings- och Innovationsprogram som är en samverkansbas för att fånga upp, prova och utvärdera utvecklingsidéer. Under 2015 anställdes dessutom inom Agroväst en Senior Advisor inom projektfinansiering. Mycket av arbetet inom Agroväst drivs i projektform och under de senaste fem åren har Agroväst beviljats medel för 84 projekt. I de allra flesta fall går

Agroväst in som projektledare. ”Det är inte bara för den långa erfarenheten vi har i den här branschen och vår förmåga att leda projekt. Det är också en tung administrativ del, där vi helt klart har fördel av att ha hållit på så länge som vi har”, förklarar Mats Emilson.

Men 188 miljoner? ”Ja, nu går endast en mindre del av dessa anslag till projektledning och administration, ungefär 9 % under perioden 2012-2016 inklusive EU-projekt, berättar Mats. ”Resterande anslag går till aktiviteter inom projekten som kan röra forskning, teknikutveckling, analyser, informationsspridning osv. Vi ser det som vårt uppdrag att genom de anslag vi får utveckla flera aktörer inom de gröna näringarna. Över perioden har vi samverkat med ett 50-tal företag och organisationer.

Idag arbetar nio personer på Agroväst i Skara. Flera intressanta projekt rullar just nu. Ett treårigt EU-projekt inom hållbar växtodling, ett treårigt EU-projekt inom Köttkvalitet på nöt och lamm samt ytterligare ett EU-projekt som arbetar med hur man kan öka volym och förädlingsgrad på lokalt producerad mat. Agroväst har också uppdraget via Energigården att var ansvarig för Sveriges EIP-Agri Innovationssupport inom området Förnybar Energi.

Hur ser då framtiden ut för utvecklingen av lantbruket i Västra Götaland?
Flera faktorer spelar en viktig roll för ökad tillväxt och lönsamhet för de gröna näringarna. En gemensam målsättning på bred front genom den nya Livsmedelsstrategin är en viktig signal till oss som verkar inom lantbruk och förädling av råvaror.
Vi ser också vilken positiv påverkan den nya svenskmärkningen har på svenska insatsråvaror till livsmedelsförädling samt inte minst de konsumentundersökningar som visar på att alltfler väljer svenskt ursprung när de handlar mat i butik.
”Vi har fortsatt en viktig roll att spela i samverkan med övriga aktörer inom de gröna näringarna i Västra Götaland. Det är viktigt att ha fortsatt fokus på ett långsiktigt hållbart och lönsamt lantbruk tillsammans genom hela kedjan, från primärproduktion och agrotekniska innovationer till forskning och rådgivning”, avslutar Agrovästs VD, Mats Emilson.

Ulrika Åkesson, Kommunikatör Agroväst

Nyhetskategorier

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.