Biogasträff på Green Tech Park i Skara

Bo Ramberg, tidigare VD för Fordonsgas och numera verksamhetsledare för Biogas i Väst, kom till Skara och Green Tech Park för en lunchträff om Biogas i Skaraborg. Bo tillsammans med Fredrik Grund driver plattformen Biogas i Väst. “Det är viktigt att jämförelsen tar hänsyn till hela livscykeln. Idag görs jämförelsen oftast utifrån avgaser och det är inte alltid hela sanningen. Det gäller att ta hänsyn till hela produktionsprocessen fram till fordonets förbränning av drivmedel”, säger Bo inledningsvis. Bo framhåller att biogasen ligger väl till sett i ett helhetsperspektiv. Ett antal faktorer spelar in för att skapa lönsamhet: avsättningsvillkor i jämförelse med andra energislag och gasimport, tillgång till substrat till rimlig kostnad samt avsättning för biogödsel. Och vi ser positiv rörelsen inom alla dessa områden idag.

Det har tagit tid att komma så här långt, framhåller Bo. “Det gäller att förstå komplexiteten i omställningen till biogas, många led är inblandade. När det till exempel gäller bussupphandlingar i Västra Götaland behöver biogasbranschen göra sitt, men det är även viktigt med insatser på kommunal nivå”.

Lunchträffen gjordes som ett samarrangemang mellan Biogas i Väst, Energigården och Gröna Möten och hölls på Green Tech Park i Skara 23 april 2019.

Gasum projekterar för 20 nya gastankställen i Sverige

Den ekonomiska föreningen Biogas i Götene har inventerat ett 80-tal gårdar i området för att undersöka tillgången på gödsel. “Vi har helt klart en bra mix av gödsel i området runt Götene”, förklarar Kjell Gustafsson från föreningen. Sett till råvarutillgång och fordon som kommer rulla i området har vi en god balans mellan tillgång och efterfrågan, menar Kjell Gustafsson vidare.

Gasum är med och stöttar satsningen i bland annat Götene. 2017 blev Gasum uppköpt av finska staten som idag äger bolaget till 100%. Företaget har fem egna produktionsanläggningar i Sverige. “Utmaningen är logistiken när det gäller gödselbaserade anläggningar”, berättar Robert Kinnander från Gasum. Företagets ambition i Götene är att att utöka biogastillgången då man ser att det finns förutsättningar för det i området. Planen är att ha 20-talet tankställen i Sverige inom 2-3 år och det är flytande biogas som är i fokus. I regionen har de fått Klimatklivsstöd för fyra nya tankställen, bland annat i Mariestad. Nu avvaktar man att Klimatklivet återstartas för att kunna fortsätta den planerade utvidgningen av tankställen. Under mellantiden arbetar man fortsatt och strategiskt med projektering av nya tankställen och säkring av gödselråvara.

Vårgårda-Herrljunga Biogas har potential att växa

Per-Olof Rosén har funnits med sedan starten av VH Biogas. Idag tillverkas i anläggningen fordonsbränsle upp till 20 GWh/år vilket motsvarar tre moderna vindkraftverk. Anläggningen producerar biogas och återlevererar rötresterna till lantbrukare i området. Anläggningen började byggas 2013 och första gasleveransen gick ut ett år senare, 29 januari 2014. 2019 har företaget investerat i ytterligare en rötkammare som redan är i drift. Varför satsade man på en biogasanläggning? Det fanns flera engagerade företagare som menade att miljöprofilering var viktigt, likaså minskat beroende av konstgödsel och bättre gödning för åkermarken. Per-Olof ser en stor och viktig vinst i den samverkan som blivit i bygden genom satsningen på biogas. Investeringen var 75 miljoner initialt och nu 2019 ytterligare 12 miljoner.  “Och vi kan se att det även efter fem år finns fortsatt potential att växa”, säger Per-Olof.

Biofrigas bygger demoanläggning för småskalig gårdsbaserad biogasproduktion

Biofrigas är ett nyligen startat företag som arbetar med ny teknik för produktion av flytande biogas. Det finns så många fördelar med att få ett flytande biodrivmedel ur biogas. En enkel jämförelse är att 1 liter diesel motsvarar 5 liter biogas. När man renat gasen till flytande blir motsvarande mängd 1,7 liter. Ett paradigmskifte stod Scania för när man lanserade gasmotorer med samma vridmoment som diesel, menar Roger Carlsson från Biofrigas.

Biofrigas har ambition att förädla biogas från småskaligt lantbruk. Han menar att även koldioxid som sidoström har stor potential till att ge ytterligare mervärde framåt. CrypSep System är Biofrigas egenutvecklade lösning för produktion av LBG motsvarande 2 GWh/år. Rötgasreningen sker genom utfrystning av CO2 och kräver ett värmeväxlingssystem för att kunna skapa en energieffektiv process. Det gäller att skapa en process som är tillräckligt okomplicerad för att den ska kunna hanteras av lantbrukaren.

Klimatklivsstödet återinförs i vårbudgeten

Via länk fick vi en rapport från Biogas Sverige och Ellenor Grundfelt om gällande läget med vårbudgeten. Den stora frågan är såklart Klimatklivet. I nuvarande budget ligger ordentliga neddragningar i det tidigare energiinriktade stödet, vilket vi nu märker av. Ellenor kunde för deltagarna meddela att nu i vårändringsbudgeten ligger 750 miljoner för Klimatklivet vilket återställer den finansieringsnivå som fanns tidigare. Beslut om detta kommer förmodligen under sommaren. Ytterligare biogasåtgärder verkar i de politiska förhandlingar som pågår vara ett prioriterat område, menar Ellenor. Vid förra vårbudgeten gjordes en ny satsning på specifikt biogasstöd. En stor del har redan fördelats ut och det verkar inte bli ytterligare tillskott av medel. Parallellt pågår en biogasutredning som kan innebära att man gör ytterligare biogassatsning när utredningen är klar. Kanhända ser vi resultatet reden höständringsbudgeten. Bakgrunden till utredningen är att andra länder får produktionsstöd vilket ger en konkurrensnackdel gentemot importerad gas. I utredningen diskuteras möjligheter till någon form av produktionsstöd och målsättningen är att matcha de prisnivåer efter stöd som man har i till exempel Danmark.

Nu gäller det att vi i samverkan skapar balans mellan produktion och konsumtion, uppmanar Bo Ramberg i sitt slutord. Denna typ av träffar spelar en viktig roll för att hålla oss uppdaterade om vad som händer där vi står, nationellt och även internationellt. Energigården tackar Biogas i Väst för initiativet till denna lunchträff i Skara.

Ulrika Åkesson, Agroväst Livsmedel
Text & Bild

Nyhetskategorier

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.