Flera arenor att bearbeta för att få fokus på jordbruksfrågorna inom EU

Thomas Magnusson, president för Cogeca i Bryssel, delade med sig av sina erfarenheter från Bryssel vid ett möte på Åsle Tå onsdagen den 8 augusti 2017. Cogeca representerar 30 nationella EU-länder, vilket innebär 7 miljoner bönder som tillsammans omsätter 350 miljarder euro. Det är en viktig post han sitter på, tidigare vice ordförande i LRF och fortsatt idag aktiv mjölkproducent från Småland. “Jag vill påstå att jag är den enda aktiva lantbrukaren i ledande position inom Copa Cogeca vilket jag alltid framhåller”, säger Thomas.
Ett trettiotal deltagare anslöt till Gröna Mötens samarrangemang under temat Framtidens Lantbruk. LRF Falköpings kommungrupp tog initiativet till mötet som också organiserade mycket av det praktiska tillsammans med LRF Ungdomen Skaraborg. Kvällen på Åsle Tå gav en utblick i mestadels likheterna inom våra EU-länder, att vi till stora delar har en gemensam utmaning att se till att jordbruksfrågorna fortsatt är i fokus. Det är många som konkurrerar om EU-kommissionens uppmärksamhet och Thomas kan konstatera att miljöorganisationerna är de som får alltmer utrymme och tid att diskutera sina frågeställningar.

Phil Hogan, nuvarande EU-kommissionären för jordbruk och landsbygd, är en bra speaking partner, menar Thomas. Han har sitt ursprung som irländsk politiker och har suttit på posten sedan 2014. Thomas, i sin roll som president för Cogeca träffar också kontinuerligt Jordbruksministerrådet där våra jordbruksministrar sitter med. Mer sällan, men ändå en viktig arena, träffar han också Statsministerrådet. Thomas framhåller att påverkan på politiker behöver ske med fakta, inte genom aggressiva aktioner. Diskussion och samtal är viktigt.

Cogeca för en mjuk Brexit

Brexit är givetvis en fråga som är högst aktuell och som kommer att få stor påverkan på våra handelsflöden av livsmedel. Våra affärer med Storbritannien vad gäller livsmedel är betydande och det skulle uppstå kaos på marknaden om inte handeln kan fortsätta någorlunda på samma sätt som idag, menar Thomas. Sätter vi upp handelshinder gentemot Storbritannien finns det flera aktörer som vill vara med och ha en del av kakan.

Frihandel är bra – men ställer högre krav

“I grund och botten är frihandel viktig för att bibehålla vårt välfärdssamhälle”, säger Thomas. Men den ökade konkurrensen i kombination med eftersatt forskning och innovation inom livsmedelssektorn är en utmaning vi behöver ta på allvar. Och här kanske EU:s länder skiljer sig både vad gäller förutsättningar och politisk inriktning. Vissa EU-länder vill verka för försäkringsstöd till lantbruksföretag för att hantera kraftiga prisfall på råvaror. Thomas trycker särskilt på att mervärden är något som måste lyftas fram, t ex god djurvälfärd, lägre klimatpåverkan och låg antibiotikaanvändning. Det är inte alls säkert att vi för den skull kan ta så mycket bättre betalt, utan med dagens så medvetna konsumenter är det en förutsättning för att produkten ska få en plats på butikshyllan.

Den nordiska modellen

De kooperativa modellerna inom EU varierar kraftigt. Inom våra nordiska länder är modellen väl genomarbetad genom hela kedjan med en bra fungerande struktur mellan bondeägande, styrelse och verksamhetsledning. I andra länder är det i vissa fall mer vanligt med statligt delägande som ibland även har en viss politisk anknytning. De gör att dessa kooperativ kan drabbas av snabba, oväntade förändringar vid ett regimskifte. I Sydeuropa är kooperativ vanligt, men de är ofta små och mer av producentsammanslutningar. Från svensk sida försöker vi givetvis att marknadsföra den nordiska modellen som en väl fungerande kooperativ lösning, säger Thomas.

Frågor i fokus inför ny budget 2020

Inför 2020 säger bonden: Ingen reform nästa gång. Samma system men med justeringar. Inom Cogeca prioriterar man bland annat förenkling och fortsatt gårdsstöd.
Det vi tydligt ser inför kommande förhandling är att det kommer ställas mer krav på miljönytta för att få ut stöd.

Den yngre generationen har goda möjligheter att påverka i Bryssel

Av en tillfällighet kom Emilia Astrenius Widerström in i den civila dialoggruppen för ekologisk odling. Emilia uppmanade flera unga att göra detsamma.
Emilia som sedan mars 2017 är ordförande i LRF Ungdomen sitter också med i Ceja – European concil for young farmers.
Ceja är politiskt obunden och har som huvudsyfte att driva de ungas frågeställningar inom lantbruk. Idag representeras Ceja av 24 EU-länder, total 2 miljoner unga bönder.
De frågor man främst arbetar med är generationsskiften, tillgång på mark, utbildning, villkorsförbättringar. I projektform arrangerar man också studieresor. Just nu planeras en resa för unga bönder till Kina. Är man intresserad av att delta är det bara att ta kontakt med Emilia.

“Det är lätt att få inflytande som ung bonde i EU”, säger Emilia. “Titta på mig, jag kunde ju”, fortsätter hon. Och visst är hon en viktig förebild för unga, när hon på ett personligt sätt delar med sig av erfarenheterna från Bryssel. “Ju mer jag lär mig om hur det funkar i Bryssel, desto mindre vet jag”. Fast vi som lyssnar märker att Emilia har ägnat en hel del tid till att sätta sig in i frågor som berör just unga bönder.

Ceja har 22 platser som är dedikerade för unga inom de 13 civila dialoggrupper som berör lantbruk. Förutom Emilia som sitter i gruppen för ekologisk odling finns även svensk representation i den civila dialoggruppen för mjölk.

Ett tips är att se Emilias film från Bryssel som ligger länkad på Gröna Mötens Facebooksida.

Entreprenörskap och mentorskap

Under kvällen diskuterades även vikten av att skapa mötesplatser för entreprenörer som vill utveckla nya idéer, t ex odla nya grödor, utveckla nya livsmedels- eller hälsoprodukter.
Wanja Wallemyr berättade om deras arbete inom Gröna Innovationsgruppen (GiG). Vi fick också ett inslag från Utsikt Affärsutveckling där Erika Ekesbo Andrén har fått i uppdrag av Jordbruksverket att driva projektet Mentor Hållbara Ledare för Västra Götaland, Halland och Värmland. Programmet erbjuder kostnadsfri mentorskap för dig som är nyetablerad eller vill komma vidare i utveckling som företagare.

Det blev en mycket givande kväll som gav oss deltagare en god bild av hur vi idag på olika sätt påverkar EU att sätta fokus på viktiga frågor för de gröna näringarna.

Ulrika Åkesson

Agroväst Livsmedel

Fotograf Ulrika Åkesson

 

 

Nyhetskategorier

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.