Forskare gör tumme upp för stubbrytning

Sedan några år tillbaka är marknaden för skogsbränsle, särskilt stubbskörd, stendöd i en stor del av landet, enligt en artikel i Land Lantbruk. Forskningen har ändå tuffat på och gör nu tummen upp för stubbar som energiråvara.

Forskningen har pågått i åtta år och några slutsatser är att stubbar är ett betydligt bättre bränsle ur klimatsynpunkt än fossila bränslen – stubbskörd ger klimatnytta.

Rätt utförd kan skörden begränsa spridningen av rotröta och den markstörning som blir följden av stubbskörd leder inte till ökad avgivning av växthusgaser.

Forskarna har även sett att stubbskörd inte tycks påverka produktionen hos nästa trädgeneration.
Liten risk för artutdöende. Däremot kan intensiv stubbskörd ge negativa effekter på antalet död-ved-beroende arter. Risken för artutdöende verkar dock vara obetydlig vid en skördenivå på 10 procent av de tillgängliga hyggena i landskapet.

SLU, Energimyndigheten och skogsnäringen har finansierat programmet där ekonomer, kolbalansforskare, hydrologer och experter på biologisk mångfald samarbetat. Nu har resultaten presenterats i en specialutgåva av den vetenskapliga tidskriften Forest Ecology and Management.

– Vi är väldigt nöjda med att forskarna har fyllt ett antal kunskapsluckor och därigenom kunnat ge underlag för bättre riktlinjer om var och hur stubbskörd kan bedrivas, säger professor Tryggve Persson på SLU, som har varit koordinator för forskningsprogrammet.

Källa: Land Lantbruk

Nyhetskategorier

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.