Gräs är guld – om biologisk mångfald och betesdjur

I årets digitala upplaga av Skaras akademiska vecka, Smedjeveckan, kan du lyssna till många intressanta föredrag från flera olika forskningsområden. Ett av fördjupningsföredragen handlar om varför betesdjur i våra marker är så viktiga för biologisk mångfald och klimatsmart köttproduktion.

Vår kulturpåverkan på landskapet är ung, men landskapet och dess biologiska mångfald är gammal. Lantbrukets långsiktiga insatser behövs för att behålla dessa värden till nytta för hela samhället. Anna Hessle, Sveriges lantbruksuniversitet förklarar i föredraget varför hävdade naturbetesmarker är så artrika och hur vi och våra betesdjur kan fortsätta bevara deras biologiska mångfald. Därtill ju mer grovfoder vi odlar desto mer kol lagrar vi in i marken. Genom att odla vall och låta vallarna ligga längre skapas viktiga kolsänkor som binder kolet i marken. Lantbruket är en del av lösningen på klimatomställningen. Anna Jamieson, Sveriges Nötköttsproducenter och Föreningen Naturbeteskött, pekar på åtgärder som minskar klimatavtrycket inom nötköttsproduktion.

Filmen bygger på nyutgåvan av boken Nötkött med boksläpp som hölls i Skara 31 september och i Länghem 1 september 2020 och arrangerades av Agroväst Gröna Möten. Kapitlet om miljö och klimat baseras delvis på faktablad som tagits fram av Anna Jamieson på uppdrag av Agroväst Energigården inom ramen för Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om. Boken Nötkötts nyutgåva delfinansieras av Sveriges köttbönder via Svenska Köttföretagens Branschutvecklingspengen.

Fler intressanta föredrag hittar du på Smedjeveckans webbsida:

https://www.slu.se/om-slu/orter/skara/smedjeveckan2020/

Ulrika Åkesson, Agroväst Livsmedel
Text & bild

Nyhetskategorier

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.