Gröna bioraffinaderier – en grön giv för jordbruket

23 oktober 2020 slöts en överenskommelse inom EU:s miljöråd som sägs sätta ramarna för hur EU ska lyckas bli klimatneutralt senast 2050. Vid mötet fastslogs även strategin för biologisk mångfald fram till 2030. Det har tagit tid att komma så här långt i det som kallas “the Green Deal” för EU. Det är en stor översyn som just nu görs av hela EU:s hela politik i syfte att göra den mer hållbar utifrån ett miljö- och klimatperspektiv.

Outnyttjad potential – en affärsmöjlighet

I Skandinavien är vi väl medvetna om att i takt med en ökad befolkning ökar också behovet av livsmedel och energiråvaror. Detta tillsammans med hårdare politiska krav på minskade utsläpp och växthusgaser från jordbruket driver på implementering av ny teknik. Det gäller att sätta fokus på lösningar som ger effektiv avkastning och minskad miljö- och klimatbelastning. Och det gäller att synliggöra outnyttjad potential som gör att jordbruket blir en del av lösningen, inte en fortsatt belastning.

Genom att introducera koncept som bygger på forskning om hur gräs- och baljväxter kan fungera som råvara till både bioenergi och till kraftfoder kan vi öka affärsmöjligheterna i närområdet samtidigt som vi minskar miljö- och klimatbelastningen genom att importera mindre. Vi ser nu genombrott för kommersialisering av gröna bioraffinaderier i Danmark. Gröna bioraffinaderier ser nu ut att bli en del av den gröna, nya given för Europa.

Dialog med intressenter

17 november genomförs ett samarrangemang mellan Europaparlamentet, Europakommissionen, industrier och universitet. Aarhus universitet deltar och informerar bland annat om den svensk-danska utvecklingsplattformen för grön bioraffinering Green Valleys. Webinariet vänder sig till europeiska beslutsfattare, intressenter inom industri, forskning, miljö/klimat-, lantbruk, och livsmedelsföretag.

Vill du delta? Här kan du anmäla dig:

Klicka på bilden – nytt webbfönster öppnas.

Om projektet Green Valleys

Projektet finansieras genom medel från EU-programmet Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak och Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd. Partners i projektet är förutom Naturbruksförvaltningen även Sveriges Lantbruksuniversitet, Chalmers, Hushållningssällskapet Sjuhärad, Agroväst, Aarhus Universitet och Skive kommune.

Vill du veta mer om projektet, kontakta:
Ulrika Åkesson, ulrika.akesson@dev.agrovast.se

 

Nyhetskategorier

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.