Gröna Möten Sjuhärads lokala samordnare på plats

Höstens första evenemang i Sjuhärad hålls den 2 oktober och vänder sig till yrkesverksamma inom trädgårdsodling. “Seminariet har intresserat många och nu i veckan valde vi att byta till en större lokal för att redan nu slippa säga nej till fortsatta anmälningar”, berättar Ulrika Åkesson, projektledare Gröna Möten. Och det bådar verkligen gott för Gröna Möten Sjuhärad. Även premiären i maj med fokus på mjölkproduktion blev välbesökt.

Nästa steg är taget och det är klart att Caroline Dahrén kommer bli ansiktet utåt för Agrovästs arbete med Gröna Möten i Sjuhärad. Hon är idag bland annat djuransvarig på Rådde Gård och arbetar även delvis som projektledare hos Hushållningssällskapet Sjuhärad.

“Jag tycker det ska bli spännande att få arbeta med Gröna Möten. Vi kommer såklart samverka med Gröna Möten Skaraborg, men också se till att teman och formerna passar de gröna näringarna här i vår region”, säger Caroline. Caroline har tidigare erfarenhet av arbete inom lantbruksprojekt och har redan ett viktigt upparbetat nätverk. Som rådgivare vet hon också vilka frågor som lyfts och vilka utmaningar som behöver belysas och spridas kunskap om.

Caroline kommer få stöttning i Ann Hjalmarsson, som också kommer arbeta på uppdrag av Agroväst med Gröna Möten Sjuhärad. Håll utkik efter våra kommande evenemang på vår webbsida www.gronamoten.se och på Gröna Mötens Facebooksida.

Bilden: Ann Hjalmarsson, Caroline Dahrén, Ulrika Åkesson

Gröna Möten breddar samverkan

Margareta Helander, VD vid Hushållningssällskapet Sjuhärad: “Vi ser positivt på en bredare samverkan med Agroväst med nya möjligheter att sprida forskning och kunskap om ny teknik via Gröna Möten”.

Mats Emilson, VD Agroväst, ser starten av Gröna Möten Sjuhärad som en naturlig utveckling av det lyckade konceptet med en mötesplats för lantbruksnäringen. “Vi ser långsiktigt på Gröna Möten. Vi kan visa flera goda exempel på hur Gröna Mötens evenemang har medverkat till ökad medvetenhet och kunskap utifrån den forskning som bedrivs till exempel inom SLU Skara.”

 

Vill du komma i kontakt med Gröna Möten? Kontakta oss:
Ulrika Åkesson, projektledare, ulrika.akesson@dev.agrovast.se
Caroline Dahrén, lokal samordnare Sjuhärad, caroline.dahren@dev.agrovast.se

                             

Nyhetskategorier

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.