Hög tid att gå över till fossilfri torkning

Gröna Möten arrangerar för andra gången ett seminarium riktat till spannmålsodlare som önskar investera i ny, fossiloberoende panna för spannmålstorkning. “Vi fick ett väldigt positivt gehör för vårt upplägg den gången. Nu, två år senare, med nya medel inom Klimatklivet väljer vi att köra ett liknande upplägg tillsammans med Länsstyrelsens Klimatklivet”, säger Ulrika Åkesson från Agroväst, projektledare för Gröna Möten.

Helena Sandmer, Länsstyrelsen Västra Götaland, svarade på frågor om vad som krävs för att ansöka om bidrag för sina klimatanpassade investeringar. Hon beskrev olika stödberättigade åtgärder som att fasa ut fossil energi, uppföra anläggningar för att producera biogas och biokol samt tillvaratagande av restvärme. Det som är nytt inom Klimatklivet är bland annat att lantbrukets åtgärder prioriteras högre. Viktigt är att man med sin klimatåtgärd visar på minskade utsläpp av växthusgaser på regional och lokal nivå.

Tjugofemtalet deltagare vid seminariet som hölls 8 oktober i Grästorp var till största delen lantbruksföretagare med intresse för det nya upplägget inom Klimatklivet. Seminariet gjordes denna gång som ett samarrangemang med Energigården och inom ramen för kraftsatsningen Klimat 2030 -Västra Götaland ställer om. “Det gäller att ta till vara på de möjligheter som erbjuds för att driva på omställningen till ett mer hållbart lantbruk. Klimatklivet är en god förutsättning för lantbruksföretagare och vi hoppas att vi med seminariet kan bidra med information som hjälper företagen att investera rätt för framtiden”, säger Camilla Linder, Energigården.

Teknik finns framme

Foto: Pixabay

Akron, Tornum och Vänertekno hade representanter på plats för att visa på möjligheterna i dagens nya teknik med fossilfria energilösningar för spannmålstorkning. “Det är otroligt viktigt att välja rätt process, med alltifrån bränsleval till utrustning så att det passar gårdens förutsättningar både idag och i framtiden”, förklarade Martin från Akron. “Idag finns väl utvecklad teknik för att återvinna värme i samband med spannmålstorkning”, menade Johan från Tornum. Han visade på en energibesparing på 30% med deras HR-tork. Tillsammans med torkleverantörerna fick deltagarna även lyssna till David från Vänertekno som har en egenutvecklad mobil lösning för spannmålstorkning, Vänerpannan. Denna flexibla lösning möjliggör affärsmodeller där lantbruksföretagen kan hyra ut den mobila värmepannan under lågsäsong.

Efter övergripande information från alla gavs det möjlighet till samtal där man mer fördjupat kunde diskutera sina egna förutsättningar och frågeställningar. Sammanfattningsvis finns det möjligheter att påbörja omställningen redan nu och det är hög tid att investera i framtidens hållbara lantbruk.

 

 

 

Madeleine Vendel 
Text & bild

Nyhetskategorier

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.