Jordbruksverket

Gödselgasstöd

Du som driver en biogasanläggning och rötar gödsel kan ansöka om stöd för gödselgas. Syftet med stödet är att bidra till ökad produktion av gödselbaserad biogas och därmed uppnå dubbel miljö- och klimatnytta genom minskade metangasutsläpp från gödsel samt ersättning av fossila energikällor

Energigården arrangerar studiebesök till Brunnsbo, Skara i samarbete med Gröna Möten.

Läs mer om Jordbruksverkets stöd här >>>
(du dirigeras om till annan webbsida)

Stöd för biogasinvesteringar

Har du ett företag på landsbygden, som bedriver annan verksamhet än jordbruksverksamhet, eller om du vill bredda din jordbruksverksamhet, kan du få stöd för att bygga en anläggning för produktion och användning av gödselbaserad biogas. Du kan också få stöd för uppgraderingsanläggning eller att bygga en anläggning för rötresthantering.

Läs mer om Jordbruksverkets stöd för biogasinvesteringar här >>>
(du dirigeras om till annan webbsida)

Investeringsstöd till förnybar energi

Om du har ett företag inom jordbruk eller trädgårdsnäringen kan du få stöd för att bygga en anläggning där du kan producera förnybar energi, både till ditt företag och till försäljning. Syftet med stödet är att öka tillgången till och användningen av förnybar energi.

Läs mer om Jordbruksverkets investeringsstöd till förnybar energi här >>>
(du dirigeras om till annan webbsida)

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.