Klimatklivet – ett ekonomiskt stöd med mål att minska växthusgasnivån

På Green Tech Park i Skara hölls 17 oktober 2017 en heldag där lantbruksföretagare inbjöds till Gröna Mötens seminarium om smarta torkningslösningar.
Temat var något som intresserade många och bildningssalen var fylld till bredden.
“Jag förstod ganska tidigt att detta var ett intressant ämne långt utanför vårt närområde. Ändå blev jag förvånad över antalet företagare som tagit sig tid för att lyssna till och diskutera energisnåla torkningslösningar”, säger Ulrika Åkesson, projektledare på Agroväst och Gröna Möten.

 

På förmiddagen gavs presentationer av tre företag som levererar värmepannor för torkning av spannmål. Det var representanter från Akron, Tornum och Vänertekno. Därefter fick vi en snabb inblick i Agrovästs utökade fokus på energifrågor. “Vi styr nu om vår insats inom Energigården och låter den verksamheten bli mer integrerad i alla våra övriga forsknings- och innovationsprogram. Detta för att sätta ännu mer fokus på långsiktigt, klimatsmarta lösningar för lantbruket”, berättar Ulrika Åkesson.

Klimatsmarta lösningar kan bli verklighet genom Klimatklivet

Huvudnumret för dagen var informationen från Länsstyrelsen om Klimatklivat och de bidragspengar som finns att söka för lokala klimatinvesteringar som ger mätbara resultat.
Inom Klimatklivet kan man söka pengar för investeringar som bidrar till minskat utsläpp av växthusgaser . Prioriteringen görs utifrån vilket som kan påvisa bäst nytta. Innevarande period stängs nu redan 9 november, men ny utlysning väntas i början av nästa år, meddelar Jan Mastera från Länsstyrelsen. Under 2017 delas 1,2 miljarder kronor ut, och resterande år fram till 2020 kommer 700 miljoner kronor per år att delas ut.

       

Fossilfria investeringar vänder upp och ner på kalkylberäkningen

Eftermiddagen ägnades åt ett antal bikupor där deltagarna fick gå runt för att få fördjupad information från de aktörer som var på plats. Grupper om 6-7 personer gav större utrymme till specifika frågeställningar gällande tekniska lösningar, investeringskalkyler och ansökningsprocess. Martin på Tornum visade oss bilden av ett isberg. “Man måste se till hela kalkylen och över tiden”, menar Martin. De löpande kostnaderna av olja till pannan är isberget under havet som kan vara flera gånger högre än den initiala investeringen över tid. En satsning på en fossilfri lösning ser ut precis tvärtom”, förklarar Martin och vänder på isberget.

Spännande ny investeringsmodell – hyr ut din mobila värmepanna under lågsäsong

Vänerteknos, David presenterade egenutvecklade mobila pelletseldade värmepannor. Det intressanta var inte bara den tekniska delen i värmepannan utan i konceptet fanns även en möjlighet att som ägare av den mobila pannan hyra tillbaka pannan till företaget över lågsäsong i lantbruket. Detta då Vänertekno har flera uppvärmningskontrakt till större byggnationer där de mobila värmepannorna fungerar utmärkt för att lösa byggnäringens behov av värmning vid byggnation. Spännande med nya, innovativa affärsmodeller!

       

Sammantaget en intensiv och spännande dag. Gröna Möten hoppas att detta har gett nya infallsvinklar i en kommande eller pågående investeringsprocess hos de lantbruksföretag som deltog. Många bra kontakter knöts i alla fall under dagen. Vi har nog all anledning att återkomma till ämnet fler gånger.

Ulrika Åkesson, Agroväst

Foto Ulrika Åkesson

 

Nyhetskategorier

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.