Kunskap och tips om nötkött och klimat

Inom Energigården, som drivs av Agroväst, arbetar vi aktivt för utvecklingen av ett hållbart västsvenskt lantbruk. Genom att förmedla kunskap baserad på forskning och innovation som bidrar till minskad klimat- och miljöpåverkan bidrar vi till en konkurrenskraftig livsmedels- och energiproduktion som säkrar arbetstillfällen på landsbygden. Nyligen publicerades fyra faktablad om nötkött och klimat där kunskap varvas med tips om hur du som nötköttsproducent kan minska klimatpåverkan.

“Jag har till min glädje upptäckt att de flesta åtgärder vi behöver jobba med för att minska nötköttets klimatpåverkan också innebär en förbättrad lönsamhet för lantbrukarna”, säger Anna Jamieson, författare till faktabladen. “Att minska på spill av alla slag i uppfödningen och att öka kvaliteten på grovfodret är välkända rådgivarbudskap som nu också hjälper nötköttsproducenterna att bli klimatsmarta. Det inger stort hopp för det svenska nötköttet”.

Visar även på nyttorna

Anna Jamieson anser samtidigt att det är viktigt att inte blunda för jordbrukets påverkan på klimatet: “Metan är en aggressiv växthusgas och trots den korta livstiden, 12 år jämfört med koldioxidens 1000 år, så spelar det fortsatt stor roll för klimatet eftersom vi inte lyckats skära ned på förbränningen av fossila bränslen. Dels måste vi sänka mängden utsöndrad metan per kilo kött och mjölk, men också tänka på vilka andra nyttor nötkreaturen gör inom sin metanbudget. Då tänker jag främst på deras ovärderliga roll vad gäller bevarandet av biologisk mångfald men också deras förmåga att producera högvärdigt protein på marker som inte passar till annan matproduktion”.

Camilla Linder, Energigården

Efterfrågade faktablad

Faktabladen belyser områdena: “Klimatgaser och kolsänkor”, “Foder och klimat”, “Gödning, gödsel och klimat”, “Nötkreatur och metan”. Camilla Linder, verksamhetsledare Energigården säger:

“Faktabladen är precis det som rådgivare och lantbrukare efterfrågar för att öka kunskapen om klimatpåverkan,  vid uppfödning av nötkreatur och vallproduktion. De kan också läsas för att öka kunskapen om klimatgaser och hur de påverkar livsmedelsproduktionen.  Vi vill med faktabladen ge pedagogiska svar på de frågor som många lantbrukare söker svar på i klimatdebatten”.

Faktabladen hittar du här>>>

               

Ulrika Åkesson, Agroväst
Text och foto

Nyhetskategorier

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.