Låna och testkör fossilfria lantbruksmaskiner

Utsläppens negativa effekter i samhället lyfts särskilt i Västra Götalands strategi för 2021-2030. Det satsas framåt särskilt på områden som elektrifiering och digitalisering. Lantbrukssektorn har i sin färdplan satt målet att år 2030 ska lantbruket vara 100% fossilfritt inom drivmedel, torkning och värme. Den enskilde lantbrukaren ställs inför svåra investeringsbeslut i en tid då vi samtidigt behöver öka både produktion av livsmedel och bioenergi.

I Norge har man sedan 2017 i kommunerna runt Oslofjorden tagit sig an utmaningen på ett konstruktivt sätt genom en gratis utlåningstjänst. Det handlar om fossilfria maskiner och verktyg som går på el, bio- eller vätgas. Hittills är tjänsten tillgänglig inom kommunala verksamheter. Idén på sikt är att genom att låta bonden låna hem fossilfria maskinalternativ för att testa och utvärdera hemma på gården underlättar det beslut om en maskininvestering baserad på förnybar energi. Motprestationen är att man vid återlämning lämnar in en utvärdering om maskinens funktionalitet. I dagsläget finns ett 30-tal maskiner för utlåning och närmare 200 har utnyttjat tjänsten hittills.

Att kunna testköra maskiner och maskinverktyg i simulator är idag en del av lärandet på Naturbruksskolorna i Västra Götaland. Simulatorer är effektiva vid mängdträning och ger en god ekonomisk och klimatmässig besparing i det pedagogiska arbetet. Det ger också bättre förutsättningar för elever som kanske inte har lantbruksbakgrund att snabbare lära sig körteknik och framför allt utsätts man för mindre risker.

Steg mot klimatneutralt lantbruk

Båda dessa klimatanpassade tjänster gör att det skapas goda förutsättningar för nya fossilfria alternativ att nå ut till enskilda lantbrukare. Dessutom ger en utlåningstjänst viktig feedback till producenten om tekniska detaljer som kan bidra till förbättringar.

Norsk utlåningstjänst och svensk simulatorträning ingår båda i ett gränsöverskridande samarbete mellan Norge, Sverige och Danmark. Med erfarenheter från nationella lösningar arbetar nu lantbruksskolor tillsammans för att utveckla liknande tjänster i alla tre länderna. Detta möjliggörs genom Interreg ÖKS-projektet «Steg mot ett mer klimatneutralt lantbruk».

Är du nyfiken på att veta mer om utlåningstjänst av fossilfria maskiner eller simulatorträning? Till hösten kommer Naturbruksförvaltningen inom ramen för projektet arrangera en demonstrationsdag inom fossilfria maskiner. Håll utkik efter datum i sociala medier.

Om Projektet

Interreg ÖKS-projektet ”Steg mot ett mer klimatneutralt lantbruk” har som övergripande mål att bidra till en snabbare implementering av ny teknik och kunskap i lantbruket för att dels minska branschens beroende av fossil energi, dels öka branschens bidrag till negativa utsläpp genom ökat nyttjande av biokol vilket ökar kolinlagringen i marken.

För att uppnå detta vill vi stärka naturbruksskolornas och deras elevers roll som förändringsledare i omställningen till ett mer klimatneutralt lantbruk. Detta genom att stödja skolorna att utveckla fler och bättre verktyg i form av metoder och aktiviteter. Även genom att överföra kunskap och best practise över regions- och landsgränser, samt utveckla ny kunskap och erfarenheter tillsammans. Projektpartners är: Agroväst, Västra Götalandsregionens Naturbruksförvaltning, Ringkøbing-Skjerns kommun, Vestjysk landboforening, Bygholms landbrugsskole, Viken Fylkeskommune, Fylkesmannen Oslo og Viken, Tombs vidergående skole.

Ulrika Åkesson, Agroväst
Text

Bild traktor: Viken Fylkeskommune
Bild simulator: Naturbruksförvaltningen

Nyhetskategorier

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.