Lokalt producerad biogas skapar fler gröna jobb

Få märker någon skillnad mellan att köra på gas, bensin eller diesel. Men för miljön och andelen koldioxidutsläpp gör det en väsentlig skillnad. På Energigården, som drivs av Agroväst, arbetar Camilla Linder aktivt med upplysning och samverkansaktiviteter för att öka kunskapen om hur vi kan ställa om till mer klimatsmarta lösningar inom västsvenskt lantbruk.

“Främja hållbart lantbruk är en del i kraftsamlingen inom Västra Götaland, som går under namnet Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om. Vi ser inte bara de miljövinster vi kan göra genom mer medvetna val som konsumenter, utan här finns det vinster att göra även för lantbruksföretagare. Mycket av den gas som produceras kommer från lantbruksnäringen, till exempel gödsel”, förklarar hon.

Gröna Möten var med vid en företagarträff i Götene där FordonsGas informerade om varför de väljer att lägga ett biogastankställe där. FordonsGas Sverige har idag Västsveriges största nätverk av gasstationer. Och utifrån deras nuvarande tankställen blir Götene en viktig strategisk knutpunkt för att öka servicen för biogasburen trafik. Sofia Nordström, försäljnings- och marknadsföringschef på FordonsGas Sverige, påpekar att det räcker inte bara med ett bra strategiskt läge.

“I Götene har det visat sig finnas företagare som vill ligga i framkant vad gäller ny drivmedelsteknik och hon framhåller då Götene Kyltransporter (GKT). De har nyligen med finansieringsstöd från Klimatklivet kunnat planera för en investering av 50 nya transportfordon drivna av biogas. Hon citerar i sin presentation GKT:s ägare Ulf Johansson: “Vi gör denna satsning för att driva omställningen mot en fossilfri fordonsflotta. Det är ett mycket stort steg för oss, och glädjande nog ser vi ett växande intresse även hos våra transportköpare för frågan”.

Varför biogas?

Vi har i Sverige fattat beslut om att minska koldioxidutsläppen från våra transporter med 70% utifrån 2010 års nivåer före år 2030. Sofia Nordström beskriver fördelarna med fordonsgas som något som är lokalt producerat, ett sätt för oss att återanvända biogödsel och det ger nya gröna jobb. Strax intill Götene i Lidköping ligger också Sveriges enda anläggning som producerar flytande biogas.

“Samverkan och samsyn kring hur vi ställer om till en mer klimatvänlig miljö är avgörande för hur väl vi i Västsverige kommer lyckas”, säger Camilla Linder, Energigården.
“Vi finns där och stöttar beslutsfattare, företagare och aktörer i branschen som aktivt vill delta i detta viktiga arbete”, fortsätter hon.

I slutet av november kommer Energigården i samverkan med Gröna Möten arrangera en heldag i ämnet. Håll utkik efter inbjudan som inom kort kommer läggas upp på våra sociala medier.
Vill du komma i kontakt med Energigården så hittar du Camilla Linders kontaktuppgifter här >>>.

Ulrika Åkesson, Agroväst
Text &  bild

Nyhetskategorier

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.