Ny undersökning motiverar satsning på ökad matkunskap bland unga

“Spel kan användas för att inspirera kunskapssökande och motivera förändringar i beteenden och attityder. Ungdomar spelar mycket dataspel och klimatet är den framtidsfråga som ungdomar oroar sig mest för”, säger Björn Berg Marklund, spelforskare vid Högskolan i Skövde som tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet tagit fram en spelprototyp.

I prototypen driver spelaren ett lantbruk och gör olika val för sin produktion. De val man gör får effekter på maten som produceras, självförsörjningsgrad, matimport, klimatpåverkan, växtnäringshushållning, biologisk mångfald, matsvinn och konsumenternas attityder. Efter flera möten med lärare ser man att det finns en stark efterfrågan på ett spel som utbildningsmaterial. Prototypen är finansierad av Västra Götalandsregionen och SLU och den förväntas vara klar under hösten 2019.

Den undersökning som ligger till grund för satsningen är genomförd av IMA marknadsutveckling på uppdrag av SLU Holding. Undersökningens resultat ger indikation på att vi behöver mer kunskap om hur egna matval påverkar klimatet. “Det bedrivs mycket forskning inom området på SLU och vi på SLU Holding vill bidra med information om hur våra matval påverkar miljön”, säger Mats Wiktorsson, innovationsrådgivare på SLU Holding i Skara.

Läs mer om prototyp 2030 – KliMat-spelet här >>>

 

Nyhetskategorier

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.