Nytt projekt beviljat för att stärka de västsvenska lantbruksföretagens förutsättningar och öka lönsamheten

Projekt KLIV | Agroväst

Projektet Kunskapsdrivet lantbruk i väst har beviljats och startade 1 maj 2023. Genom sin koppling till tillämpad forskning ska projektet förbättra de västsvenska lantbruksföretagens förutsättningar att stärka lönsamheten och förmågan att ställa om sin produktion av mat, foder och förnybar energi.

-Konceptet Gröna Möten ingår i projektet KLIV och vi är otroligt glada att kunna fortsätta och än mer utveckla den oberoende mötesplatsen för dig som är i gröna näringarna med resultat från forskningen, ny kunskap och ny teknik för lantbruket. Vi kommer finnas för dig i Skaraborg, Sjuhärad, Halland och Fyrbodal. Häng med oss! säger Madeleine Vendel, projektledare Gröna Möten.

Madeleine Vendel, projektledare Gröna Möten

Fokus på och lönsamhet och omställning av framtida produktion Målet är att stärka lantbruksföretagens lönsamhet och förmåga att ställa om sin produktion i framtiden med stöd av kunskapen från Agrovästs forsknings- och innovationsprogram som ingår i projektet. Framgångsrikt företagande, Tillväxt trädgård väst, Mark- och vattenvård, Mjölkprogrammet, Nöt- och lammköttsprogrammet, Energi och Precisionsodling ska gemensamt utveckla projektet framåt.

-Syftet med Kunskapsdrivet lantbruk i väst (KLIV) är att ge företagarna tillgång till de senaste forskningsrönen och att på så sätt bidra med kompetensutveckling och inspiration till förändringar från föregångare i branschen. Detta kan både stärka deras lönsamhet och förmåga att ställa om sin produktion för att möta utmaningarna som vi ser i branschen, säger Mats Emilson, VD Agroväst.
-Det treåriga lantbruksprojektet, med en total projektkostnad på nästan 15 miljoner kronor, får utöver stöd från Regionalfonden, Västra Götalandsregionen, Nötkreatursstiftelsen och LRF, finansiering från ett antal västsvenska aktörer som går samman för att säkerställa genomförandet, fortsätter Mats Emilson.

Bakgrund om lantbruksnäringen

Lantbruksnäringen har stor betydelse i Västra Götaland och står för en betydande del av Sveriges livsmedelsproduktion. Lantbruket sysselsätter cirka 30 000 personer i Västra Götaland, varav en tredjedel är sysselsatta i jordbruket på heltid. Andelen kvinnor som arbetar inom jordbruket har ökat estadigt, och drygt 40 procent av dem som arbetar i jordbruket är kvinnor. Projektets målgrupp är kvinnor och män som driver företag inom lantbruksbranschen i Västra Götaland och Halland.

Produktionen i Västsverige behöver öka för att stärka livsmedelsförsörjning och beredskap för att bättre kunna möta förändrad efterfrågan och kriser, som exempelvis under pandemin och i samband med kriget i Ukraina. Höga priser på insatsvaror som energi och drivmedel har aktualiserat behovet av ökad produktion och högre självförsörjningsgrad för mat, foder och förnybar energi. Även klimatförändringarna tydliggör nyttan av en mer robust livsmedelsförsörjning.

Presskontakt KLIV: Projektledare Madeleine Vendel
Mobil: 0761 08 81 73
E-post: madeleine.vendel@agrovast.se

Agroväst AB är ett utvecklingsbolag som har i uppdrag att bidra till ett mer lönsamt och hållbart lantbruk i Västsverige och har sedan sin start för över 30 år sedan växt i stadig takt. Vår verksamhetsidé är att bidra till ett mer lönsamt och hållbart lantbruk i Västsverige och är idag ett företag som är väl etablerat i vår nisch med samarbetspartners både i Sverige och Europa.
Vi identifierar behov av kunskap och utveckling inom den gröna näringen tillsammans med näringens aktörer. Nära kontakter med det praktiska lantbruket är ett signum för Agroväst.
Vi genererar ekonomiska resurser för att initiera, förädla och stimulera projekt och aktiviteter som gagnar den gröna näringen, och samhället i stort.

Inlägget Nytt projekt beviljat för att stärka de västsvenska lantbruksföretagens förutsättningar och öka lönsamheten dök först upp på Agroväst.

Nyhetskategorier

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.