Finansiärer

Energigården har en basfinansiering från:

Utöver basfinansieringen har Energigården projektanslag från varierande finansiärer så som till exempel Jordbruksverket, LRF, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Tillväxt Skaraborg, Stiftelsen Lantbruksforskning m.fl.

Relaterade sidor

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.