Öppen Gård på Almnäs Bruk

Det är födelsedagskalas på Almnäs Bruk, som ligger strax utanför Hjo. Det var nämligen just 14 augusti år 1225 som de första gränsdragningarna för det som skulle bli Almnäs Bruk stakades ut. Idag, nästan 800 år senare är Almnäs Bruk ett lantbruksföretag med 1985 hektar skog och 1031 hektar åkrar och beten. Till detta hör en strandremsa på hela 8 km.

Hela koncernen omsätter idag 63 miljoner och man har drygt 25 anställda. Företaget drivs av familjen Berglund med Thomas Berglund som VD för företaget. Hela jordbruket är KRAV-certifierat och skogsbruket har FSC-certifiering. Det mesta som odlas på Almnäs är spannmål och vall till kornas foder. Här odlas också en del raps som blir till rapsolja. Rapskakan köps tillbaka som foder till korna. Totalt har Almnäs Bruk ca 800 nötkreatur, varav ca 350 mjölkkor.

Almnäs Bruk äger genom sin historia elnätet i området och har ett bolag som tillverkar och importerar elprodukter med fokus på energibesparing inom belysning. Företaget heter Coala AB. Produkterna säljs till olika marknadssegment både inom Sverige och till andra länder. Man har också ett omfattande skogsbruk med tillhörande handel.

Almnäs Bruk har också på kort tid nått framgång med sina premiumostar. 2008 startade man upp ysteri på Almnäs Bruk för, vad man vet, fjärde gången. Det har åtminstone producerats ost på Almnäs sedan 1830-talet. Kunskapen har man fått bygga upp på nytt och det har fått ta sin tid.

“Vi har haft en helt egen strategi när det gäller satsningen på ost”, säger Thomas Berglund när jag frågar honom hur mycket han tänker växa inom just osttillverkningen. “Vi producerar idag 40 ton ost om året och vårt fokus är att växa långsiktigt med bibehållen, hög kvalitet. Vi tänker helt annorlunda med våra ostsorter som bygger på längre lagring.” Thomas berättar vidare att Tyskland och USA är stora och viktiga marknader för Almnäs ostar. Långsiktigt hoppas Thomas även på Kina där man var först ut att få tillstånd att sälja ekologisk ost.
“Vi har mycket att tacka den småskaliga ostproduktionen i Sverige. Utan den kunskap vi har fått tack vare duktiga mejerskor som också drivit egna småskaliga ysterier hade vi inte kommit så här långt. Men nu får vi söka oss efter kunskap utomlands för att vidareutveckla och förfina våra processer.”

Hjo-bygden bjöd på en fantastisk sensommardag, många tog tillfället att besöka Öppen Gård på Almnäs Bruk. Där arrangerades guidade turer, försäljning av produkter från gården och barnen serverades pannkakor. “Vi är otroligt glada att så många vill komma och se vår verksamhet. Tack för att ni kom”, säger Thomas avslutningsvis vid ett att de många guidningspassen under dagen.

Vill du att Gröna Möten ska komma och besöka ditt lantbruk när du har Öppen visning? Kontakta Ulrika Åkesson, ulrika.akesson@dev.agrovast.se eller mobil 0703-105630.

Ulrika Åkesson
Agroväst Livsmedel

Fotograf Ulrika Åkesson

Nyhetskategorier

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.