Projekt

Energigårdens Teknikutvecklingsgrupp samlar regelbundet Energigårdens olika aktörer för att diskutera hur man genom olika utvecklingsprojekt på bästa sätt kan stödja lantbrukarna i Västra Götaland för att de skall kunna ta tillvara den stora energipotential som finns inom jord och skog. Projektinitieringen sker inom fyra olika områden: Energi från åkerbränslen inkl salix, biogas, energi från skogen samt energieffektivisering och flytande biodrivmedel
Här redovisas pågående och avslutade projekt inom olika områden där Agroväst, Energigården är projektägare samt övriga energiprojekt i Västra Götaland med andra projektägare

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2022
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.