Avslutande projekt

Fördjupad förstudie biogas

Energigården har i samarbete med Hästföretagarna i Göteborgsregionen, Kungälv Energi, SP, Chalmers och Göteborgs Universitet genomfört en förstudie för att ge underlag för beslut om en investering i byggnation av en biogasanläggning i Göteborgsregionen. Där har bl a möjligheterna till samrötning av matavfall med hästgödsel utretts. Målsättningen har varit att minska hästägarnas kostnader, ge en miljövänligare gödselhantering och ett bra substrat till samrötning med matavfall samt ökad produktion av förnyelsebar energi som t.ex. fordonsgas.

“Kungälv Energi har engagerat sig i projektet som ett led i vår ambition att utveckla produktionen av förnyelsebar energi samtidigt som vi underlättar för kommunens hästföretagare och hanteringen av matavfall”, förklarar Hans Larsson-Ljungblad, VD på Kungälv Energi.

En viktig del av förstudien har varit att fastställa var i Göteborgsregionen det finns hästgödsel av lämplig kvalitet och volym med hänsyn till en lokalisering av en biogasanläggning. Detta för att hålla nere transport och hanteringskostnaderna.

Hästföretagarna i Göteborg var initiativtagarna till detta projekt som har varit en fortsättning på en tidigare studie om att utnyttja hästgödsel som en resurs.
“Vi hästföretagare i Göteborgsregionen ser fram emot att samarbeta i detta projekt för att möjliggöra kostnadsbesparingar i hanteringen av hästgödseln”, säger Beata Ramsay, ordförande i Hästföretagarna i Göteborgsregionen.

Förstudien presenterades under mars 2017 och finansieras bl.a. av Västra Götalandsregionen och Kungälv Energi.

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.