Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om

Detta är en kraftfull satsning som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län, i samverkan med många andra aktörer.

Omställningen till ett klimatsmart samhälle är vår tids stora utmaning. Men det är en utmaning som också rymmer stora möjligheter. När vi förändrar vårt samhälle ska vi välja lösningar som bidrar till regional utveckling och ett gott liv för alla som lever och verkar i Västra Götaland. Inom fokusområdet Klimatsmart och hälsosam mat är Energigården ansvarig för satsningen Främja hållbart lantbruk.

Här kan du läsa ännu mer om Klimat 2030 >>>

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.