EIP-Agri Innovationssupport Förnybar energi

Det finns sex supportområden inom EIP-Agri Innovationssupport. Energigården är Sveriges Innovationssupport inom supportområdet Förnybar energi.

Innovationssupporten finns till för alla som är intresserade av det nya innovationsstödet och EIP-Agri. Vi diskuterar med dig om din idé verkligen är en möjlig innovation. Om så är fallet kan vi hjälpa dig med vilka forskningsresultat eller andra kunskaper och erfarenheter som finns kring din utmaning. Om du har en idé som kan utvecklas inom jordbruk, trädgård eller rennäring och rör området Förnybar energi får du hjälp av oss på Energigården.

Genom Innovationsnätverket kommer du i kontakt med experter inom en rad områden som kan hjälpa dig vidare i att utveckla din idé till att bli en verkligt, viktig innovation för många.
Där kan du få hjälp att hitta samarbetspartners i Sverige och/eller i något annat EU-land. Du och de i innovationsnätverket som lägger tid på din idé kan via stödet få betalt för eget arbete, material, tester, möten och resor.

"Det känns väldigt roligt att få hjälpa lantbrukare med deras utmaningar", säger Ronnie Hollsten och fortsätter med att berätta att han även kan tipsa om kontakter att ansluta till din innovationsgrupp. I en innovationsgrupp samarbetar företagare med till exempel rådgivare, forskare, konsument och företrädare från någon annan bransch för att få in kompletterande kompetenser och nya synvinklar och därigenom öka möjligheten till framgång.

 

 

 

 

 

Det här gäller för innovationssupporten
• Innovationssupporten är neutral gentemot alla andra verksamma i innovationssystemet.
• Innovationssupporten företräder dig och ska se till ditt bästa i varje sammanhang.
• Innovationssupporten har tystnadsplikt. Det råder sekretess kring allt material och underlag om din idé.
• Alla idéer leder inte till en innovation. Det är innovationssupportens uppgift att avråda dig från att fortsätta i innovationsprocessen i de fall då idén inte är bärkraftig.

Kontakta mig för att diskutera just din idé inom Förnybar energi. Här är mina kontaktuppgifter >>>

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.