Protein från vallen

Sveriges Lantbruksuniversitet i Skara har under sommaren påbörjat en jämförande studie på gräs/klöverblandning där vallen har förtorkats till olika torrsubstansnivåer. De olika varianterna behandlas därefter med olika tillsatsmedel. Studien har genomförts på Rådde Gård, Hushållningssällskapet Sjuhärad. Forskningsledare Elisabet Nadeau förklarar: ”Vi vill se hur förtorkning av grönmassan till varierande torrsubstanshalter påverkar proteinets kvalitet i grönmassan. Vi vill även studera hur vi genom olika typer av tillsatsmedel kan minska proteinets nedbrytning under ensilering och därmed förbättra proteinets kvalitet i det färdiga ensilaget.” I studien testas flera typer av tillsatsmedel: bakteriella, saltbaserade och syrabaserade. Elisabet förklarar vidare att genom att studera effekten av förtorkningsgrad och tillsatsmedel kan vi utreda vilken förtorknings- och ensileringsmetod som lämpar sig bäst för idisslare. ”Vi förväntar oss att förtorkningen höjer kvaliteten på vallgrödorna, genom tillsatsmedlen kan vi bevara mer av det värdefulla vallproteinet under ensileringen.”

Ny utvecklingsplattform på Naturbruksskolan Sötåsen

Studien ingår i projektet Green Valleys som vill använda gräs och klöver som råvara för raffinering till högvärdigt protein. Genom förtorkningsstudien får vi fram viktig information som blir grund för de instruktioner vi inom projektet ger till hur råvaran in i bioraffinaderiet bör behandlas. Vid det gårdsbaserade bioraffinaderiet på Naturbruksskolan Sötåsen kommer vi använda både färsk och ensilerad grönmassa som råvara in i den gröna förädlingsanläggningen. Efter raffinering är det fiberfraktionen som förmodas vara mest intressant för vidare foderförsök med idissilare. Detta då vi vet att det protein som finns i fiberfraktionen är väl lämpat för just idisslare. På SLU Götala nöt- och lammköttsforskning görs foderförsök på kastrerade baggar som modelldjur för mjölkkor och ungnöt.

Utöver detta foderförsök kommer studier att göras även på Sötåsen genom utfordring av bioraffinerat foder (fiberfraktion) till mjölkkor och tillväxtgrisar (grön pressjuice). Foderförsök och studier på Sötåsen genomförs under stallperioden 2020/2021. Forskningsarbetet görs inom det treåriga Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrakprojektet Green Valleys som har som mål att utveckla grön bioraffinering med vallgrödor som råvara för vidareförädling till högvärdigt proteinfoder och bioenergi. En mer uppskalad version av grön bioraffinaderi finns på plats på Aarhus Universitet, Foulum och tillsammans med anläggningen vid Naturbruksskolan Sötåsen bildar de den svensk-danska utvecklingsplattformen. Agroväst är Lead Partner för projektet som har en total budget på cirka 5 miljoner euro.

Läs mer om projektet här >>>

 

 

Ulrika Åkesson
Text och bild

 

 

 

 

 

Nyhetskategorier

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.