Smart Agri ger praktiskt stöd

Under året har Agroväst med sin långa erfarenhet av att hitta goda samverkansformer och finansieringslösningar kunnat ge konkret stöd till flera viktiga innovationer för lantbruket. ”Smart Agri har under året växt till en viktig mötesplats där vi hjälpt duktiga innovatörer att förädla sina idéer. Inom Agroväst kan vi ge stöd för att finna finansieringslösningar som ger en god skjuts framåt för företagare som vill satsa på de gröna näringarna”, säger Kristina Anderback, Agroväst.
Läs mer som Smart Agri här >>> (du dirigeras om till ny webbplats i nytt webbfönster).

 

Agroväst stärks som innovationskluster

I ett nytt Horizon 2020 projekt är Agroväst utsedd att vara den svenska hubben för digitala innovationer riktat till lantbruket. Agroväst kommer i det arbetet ge stöd till ett antal utvecklingsprojekt som utvecklar och implementerar ny teknik för lantbruket. ”Parallellt kommer vi inom Agroväst att vässa oss som innovationskluster genom medverkan i ett nätverk av klusterorganisationer i Sverige. S3-piloten är en satsning som Tillväxtverket gör för utvalda klusterorganisationer i syfte att stärka klusterledarrollen. Detta är en viktig satsning för Agroväst”, förklarar Agroväst VD, Mats Emilson. ”Nu rustar vi oss för ytterligare intressanta satsningar framåt”.

GOD JUL ÖNSKAR VI PÅ AGROVÄST!

Nyhetskategorier

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.