Sparbanken Skaraborgs innovationspris delas ut 29 september

Hållbarhet inom gröna näringar är ämnet för de tävlingsbidrag som lämnats in till SLU Skara och Sparbanken Skaraborgs Innovationspris. Prisutdelningen sker på SLU campus i Skara onsdag den 29:e september av Swedbanks styrelseordförande och f.d. statsminister Göran Persson. Ämnen för bidragen är såväl hållbar odling som djurhållning, något projekt har internationell prägel, det finns bidrag med koppling till andra lärosäten och spännande startups. Bidragen har bedömts av en jury bestående av Peter Annas, forsknings- och innovationsdirektör på Lantmännen, Annika Bergman, vd Hushållningssällskapet i Halland, Maria Ragnarsson, hållbarhetschef Jula och Frida Jonson, Wargön Innovation samt frilansskribent. Utdelningen av priset sker under Smedjeveckan, SLU Skaras populärvetenskapliga evenemang. Just nu finns de nominerade kandidaterna publicerade med kortare filmer som beskriver respektive innovation.

Agroväst - klustermotor som förädlar idéer och lyfter innovatörer

Genom att identifiera behov av kunskap och utveckling inom de gröna näringarna tillsammans med näringens aktörer tar Agroväst en aktiv roll i att på olika sätt stötta från idé till ny produkt eller metod för ett hållbart och lönsamt västsvenskt lantbruk.

"Agroväst är en pådrivande och samlande kraft som hjälper entreprenörer inom de gröna näringar att förädla och komma vidare med goda idéer. I samverkan med aktörer i livsmedelskedjan bidrar vi till att stärka lantbruket. Inte minst när det kommer till framtidens hållbara matsystem och en ökad grad av digitalisering."

Kristina Anderback, senior advisor Agroväst

Agroväst är medskapande till tre bidrag : EIP-Agri Goati, EIP-Agri Platsspecifik ogräsbekämpning och Interreg ÖKS Green Valleys. Nedan kan du se alla nominerade kandidater:

Ulrika Åkesson, Agroväst
Textredigering

Nyhetskategorier

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.