Studieresa till Ausumgaard och Foulum

23-24 augusti 2021 har företag med intresse för gröna bioraffinaderier en unik möjlighet att praktiskt se hur grön biomassa från vallodling blir högvärdigt protein. Green Valleys arrangerar ett studiebesök på Ausumgaard utanför Holstebro. Här satsas just nu på en anläggning för grön bioraffinering. Målet är ett egentillverkat proteinkoncentrat som ersättare till importerad soja i foder till deras kyckling- och grisproduktion. På demonstrationsanläggningen vid Aarhus Universitet Foulum möter vi projektets forskningsteam som arbetar med tester och optimering av raffineringsprocessen.

Under tre år har Aarhus Universitet, Foulum, arbetat med att skala upp det gröna bioraffinaderiet till att idag kunna demonstrera hur ett högvärdigt protein från vall kvalitetsmässigt håller lika hög nivå som sojakoncentrat. Här finns forskare inom både ingenjörs- och kemivetenskap samt inom agroekologi som banar väg för framtidens teknologi inom den cirkulära bioekonomin.

“Vi vet att intresset för vall som råvara till högvärdigt foder uppmärksammas och intresset ökar bland svenska lantbrukare och fodertillverkare. På Ausumgaard finns även en biogasanläggning sedan 2017, vilket väl kopplar an till upplägget i Green Valleys koncept. Samtidigt håller Aarhus Universitet Foulum öppet hus för visning av demo-anläggningen. Därför, och trots högsäsong, bjuder vi in till den här, unika studieresan.”

Ulrika Åkesson, projektledare Green Valleys

Anmäl dig senast 15 juli

Green Valleys står som huvudarrangör för studieresan som görs tillsammans med N&N Resor, Agritours Sweden. Buss går från Göteborg 23 augusti och vi tar oss gemensamt till Ausumgaard och Foulum. Som deltagare står du för övernattning på förvalt hotell. I resan ingår färja, måltider och avgifter vid studiebesök. Under resan informerar vi om och följer vi de restriktioner som finns gällande åtgärder för minskad smittspridningsrisk. Som deltagare är du själv ansvarig att uppfylla kraven för inresa och vistelse i Danmark.

Hela programmet finner du här >>>.

Anmälan görs senast 15 juli till Ulrika Åkesson,Agroväst:

ulrika.akesson@agrovast.se
Telefon/sms: 0703-105630

Om Green Valleys

Green Valleys är ett EU-projekt som under 2018-2021 etablerat en utvecklingsplattform för bioraffinering. Med en anläggning i Töreboda, Västra Götaland och en i Foulum, MittJylland kan vi demonstrera hur bioraffinering kan utnyttja gräsmarker till att leverera hållbart producerade energiprodukter och proteinfoder. 

Genom ett svensk-danskt forskningssamarbete visar vi hur cirkulär grön bioekonomi kan utnyttja lantbrukets potential. Vi utför system- och lönsamhetsanalyser som visar både klimat- och miljönyttan och affärsmöjligheterna i regionalt odlade vallgrödor där gräset förädlas tillhållbar energi och högvärdigt foder.

Nyhetskategorier

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.