Svensk biometanol öppnar nya vägar för framtidens biodrivmedel

Igår kväll kunde 30-talet jord- och skogsbruksföretagare ta del av rykande färska nyheter när Södra Skogsägarnas Henrik Brodin var föredragshållare på Gröna Möten under rubriken “Skogen som råvara för framtidens biodrivmedel”.

Henrik Brodin, Södra Skogsägarna

Samma dag gick bolaget ut med pressrelease om att de nu satsar på produktion av biometanol vid massabruket i Mönsterås. I pressbrevet säger Henrik Brodin: “Det är med stolthet vi nu har fått igång världens första kommersiella fabrik för biometanol. Omställningen till bioekonomi kräver att man nyttjar alla råvaror effektivt. Biometanolen framställs av den råmetanol som uppstår vid tillverkningsprocessen i Södras massabruk. Det blir alltså en del i den cirkulära process som redan finns vid Södras bruk, där grunden är att skogsråvarans alla delar används för bästa möjliga effekt. Med det här steget visar vi vägen till ett fossilfritt samhälle och det är helt i linje med vår egen strategi om fossilfria transporter till 2030”.

Henrik förklarar för deltagarna att vidareförädlare idag använder fossil metanol som insatsråvara till biodiesel med raps som basråvara. Att vi med gemensamma kunskaper och entreprenörskap satsar på lösningar där råvaran kommer från jord- och skogsbruket är såklart något vi gärna lyfter fram. Och intresset vid Gröna Möten som hölls i Sparbanken Lidköpings lokaler var stort. Det är en högst aktuell fråga nu när klimat- och miljökompenserande värden lyfts allt oftare gentemot konsument.

Alla är konsumenter

Josefina Guttman, LRF och Håkan Brolin, Dataväxt

Med på mötet var även Dataväxts Håkan Brolin. Han belyste möjligheterna för lantbruket som stor förbrukare av drivmedel att vara aktiva i att minska klimatavtrycket. Med moderna digitala verktyg kan du snabbt och enkelt få överblick över din egen drivmedelsförbrukning. LogMaster samlar inte bara in data över din förbrukning utan ger också råd om hur du med enkla medel kan dra ner på förbrukningen. Lösningen samlar in alla uppgifter från dina fordon och fältarbeten. Efter säsong kan insamlad data ge dig en god överblick över den verkliga driftskostnaden.

Evenemanget initierades av LRF Lidköping och gjordes i samarbete med Agroväst Energigården.

 

 

 

Ulrika Åkesson, Agroväst
Textredigering

Madeleine Vendel, Agroväst
Bild

 

 

 

 

 

Nyhetskategorier

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.