Vinnova

Vinnova bidrar till att stärka Sveriges innovationsförmåga för hållbar tillväxt. Det gör vi främst genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt.