Agroväst som klustermotor för västsvenskt lantbruk

Sedan 1992 har Agroväst haft uppdraget att identifiera och konkretisera behov och utmaningar inom de gröna näringarna i Västsverige. Detta genom sju forsknings- och innovationsprogram som i direkt samverkan med näringen leder och initierar projekt som ger ny kunskap till lantbruket. 2020 blir ett annorlunda år som på olika sätt utmanar och stärker oss i vårt uppdrag.

“Även vi i Västsverige har många saker att förhålla oss till när vi nu går emot en ny period för de europeiska jordbruksstöden. Västra Götalandsregionen arbetar just nu på den nya regionutvecklingsplanen som kommer visa vägen för flera år framåt. Tillsammans med andra satsar vi målmedvetet på att skapa goda förutsättningar för den regionala livsmedels- och energiproduktionen, att den ska bli lönsam och hållbar för de gröna företagen”, säger Agroväst VD Mats Emilson. “Agroväst stärks genom nya, viktiga samarbeten och genom att vi knyter till oss viktig kompetens för att möta behoven och genomföra våra uppdrag effektivt med hög kvalitet”.

Nya medarbetare

Sedan september arbetar Maria Hjortmark för Agroväst i Interreg ÖKS-projektet Green Valleys. Hon är också projektledare för samverkansprojektet Affärsboosten. Maria har sin bakgrund inom energiområdet med stadiga fötter i lantbruket. Med sina tidigare uppdrag inom till exempel Biototal tillför hon i Green Valleys både god kunskap och nätverk när utvecklingsplattformen för grön bioraffinering med dess koncept kring cirkulär bioekonomi ska presenteras för näringen. Närmast hålls workshop för intressenter i Sverige 7 oktober och i Danmark 11 november.

Maria Wannelius har anställts som ekonom/controller på Agroväst. Maria kommer närmast från Swegon, Kvänum. Agroväst har ofta rollen som sammanhållande projektägare för forsknings- och innovationsprojekt. Projekten har varierande finansieringsformer med olika krav på rapportering och rekvirering av medel. Tillsammans med Åke Fridolfsson, Agrovästs ekonom, förstärks därmed ekonomi- och administrationsfunktionen.

Förutom att initiera och driva projekt som bidrar till ny kunskap och nya samarbeten satsar Agroväst på att vidareutveckla kommunikationskonceptet Gröna Möten. Under hösten lanseras den nya grafiska profilen Agroväst Gröna Möten som mer tydligt visar på avsändaren för kompetenshöjande aktiviteter riktat till gröna näringar. Satsningen möjliggörs genom Västra Götalandsregionen, Region Halland, LRF och europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

Rikard Brax från Åmål börjar sitt uppdrag inom Agroväst Gröna Möten i oktober. Som lokal samordnare kommer han bli ansiktet utåt för evenemang och resultatspridningsinsatser i Fyrbodal. Rikard har lång erfarenhet av att arrangera evenemang, har ett brett nätverk inom livsmedelsproduktion och handel. Du har möjlighet att möta Rikard redan 8 oktober då vi har nypremiär i Fyrbodal med tema regionalt producerade gröna proteiner.

Agroväst ser möjligheter i att öka samverkan och samarbetet i uppdraget om ett hållbart västsvenskt lantbruk, inte minst genom Agroväst Gröna Möten. När vi nu startar evenemang även i Halland stärks både bredd och djup i nätverkande och kunskapsspridning, vilket ger oss ökat utbyte mellan våra regioner.

Från oktober kommer Emelie Oskarsson från Laholm att ha uppdraget som lokal samordnare i Halland. Emelie har lång erfarenhet och goda nätverk genom sitt tidigare arbete inom Svensk Mjölk och sin nuvarande anställning på Växa Sverige. Du möter Emelie redan 1 oktober vid premiären av Gröna Möten i Halland.

Ulrika Åkesson, Agroväst Livsmedel

Nyhetskategorier

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.