Hästgödsel och matavfall skall bli biogas i Göteborgsregionen

Energigården ska i samarbete med Hästföretagarna i Göteborgsregionen, Kungälv Energi, SP, Chalmers och Göteborgs Universitet genomföra en förstudie för att ge underlag för beslut om en investering i byggnation av en biogasanläggning i Göteborgsregionen. Där skall bl.a. möjligheterna till samrötning av matavfall med hästgödsel utredas. Målsättningen är att minska hästägarnas kostnader, ge en miljövänligare gödselhantering och ett bra substrat till samrötning med matavfall samt ökad produktion av förnyelsebar energi som t.ex. fordonsgas.

– Kungälv Energi har engagerat sig i projektet som ett led i vår ambition att utveckla produktionen av förnyelsebar energi samtidigt som vi underlättar för kommunens hästföretagare och hanteringen av matavfall förklarar Hans Larsson-Ljungblad, VD på Kungälv Energi.

En viktig del av förstudien är att fastställa var i Göteborgsregionen det finns hästgödsel av lämplig kvalitet och volym med hänsyn till en lokalisering av en biogasanläggning. Detta för att hålla nere transport och hanteringskostnaderna.
– Vi kommer tillsammans med Chalmers och Göteborgs Universitet bl.a. arbeta med att finna en optimal logistik för insamling av hästgödsel till och transport av biogödsel från en biogasanläggning, säger projektsamordnaren John Andersson på Energigården-Agroväst.

Hästföretagarna i Göteborg är initiativtagarna till detta projekt som är en fortsättning på en tidigare studie om att utnyttja hästgödsel som en resurs.
– Vi hästföretagare i Göteborgsregionen ser fram emot att samarbeta i detta projekt för att möjliggöra kostnadsbesparingar i hanteringen av hästgödseln, säger Beata Ramsay, ordförande i Hästföretagarna i Göteborgsregionen.

Förstudien skall vara klar senast i maj 2016 och finansieras bl.a. av Västra Götalandsregionen och Kungälv Energi.

Nyhetskategorier

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.