Ökad regional produktion av bioenergi och proteinfoder

Green Valleys är ett EU-projekt med mål att etablera en utvecklingsplattform för bioraffinering. Med en anläggning i Töreboda, Västra Götaland och en i Foulum, MidtJylland. Projektet undersöker klimat- och miljönyttan i regionalt odlade vallgrödor där det förädlas till hållbar energi och högvärdigt proteinfoder.
I projektet arbetar man med att effektivisera processerna och optimera en cirkulär affärsmodell. Målsättningen är att bidra till incitament som leder till implementering av grön bioraffinering inom lantbruket och öka kunskapsspridningen över gränser som leder till ökad produktion av förnybar bioenergi och ett lokalt producerat proteinfoder. Nästa projektstart är 1 februari.

Flera från Green Valleysprojektet blev intervjuade av Land Lantbruk under januari. På deras sida finns hela reportaget eller läs mer om projektet på www.greenvalleys.eu

Nyhetskategorier

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.