Vi etablerar oss i Fyrbodal

Etablerering på Nuntorps Gård | Agroväst

Agroväst har en stark framtidstro för lantbruket och grön näring och vår etablering på Nuntorps Gård i Brålanda är ett viktigt steg i vår utveckling. Det innebär att vi kommer närmare lantbrukare, företag med kopplingar till lantbruket och den Gröna näringen i Fyrbodal.

Agroväst på plats i företagsbyn på Nuntorps Gård

Nu finns Agroväst med Agroteknikern Oskar Reineling på plats i företagsbyn. Ett av våra mål med satsningen är möjligheten att på ett större geografiskt område via projektet SmartAgri, erbjuda kostnadsfritt stöd till små och medelstora företag som utvecklar tekniklösningar för framtidens lantbruk.
Vi delar med oss av de senaste forskningsrönen från andra föregångare i branschen, för att på så sätt bidra med kompetensutveckling och inspiration till förändring.
Via konceptet Gröna Möten erbjuder vi ett intressant utbud av föreläsningar och workshop i närområdet.

Oskar Reineling projektledare | Agroväst

Vårt mål är att stötta och hjälpa lantbruket för att stärka lönsamheten och förmågan att ställa om produktionen för att möta utmaningarna som vi ser i branschen och inom den gröna näringen.

Läs mer om vårt erbjudande med SmartAgri

Inspirerande event och möten med Gröna Möten:

Nära kontakt med våra målgrupper

Vi ser ett behov av att tidigt identifiera framtida utmaningar och behov inom lantbruksbranschen. En önskan är att etablera ett närmare samarbete med aktiva inom lantbruket och identifiera nya behov och effektiviseringar och som sedan kan implementeras på gårdsnivå.

"Vår verksamhetsidé är att bidra till ett mer lönsamt och hållbart lantbruk i Västsverige och Agroväst är idag ett företag som är väl etablerat i vår nisch med samarbetspartners både i Sverige och Europa", säger Emma Hansson, VD Agroväst AB.

"Företaget har sedan sin start för över 30 år sedan växt i stadig takt", forsätter hon.

Emma Hansson-VD-CEO | Agroväst
Gröna Möten | Agroväst

Senaste nytt med Gröna Möten

Konceptet Gröna Möten ingår i projektet KLIV som är en oberoende mötesplatsen för alla som är i gröna näringarna med resultat från forskningen, ny kunskap och ny teknik för lantbruket. Förutom vår nyetablering i Fyrbodal så finns vi även i Skaraborg, Sjuhärad och Halland. 

Nyhetskategorier

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.