Första vallskörd raffineras på Sötåsen

Pressmeddelande Green Valleys 8 juni 2020:

Med start 2 juni körs gräs- och baljväxter från vallskörden på Naturbruksskolan Sötåsen i Töreboda in i ny testanläggning för grön bioraffinering. I raffinaderiet blir grödorna till proteinfoder som kommer användas i utfodringsförsök av kor, grisar och får, samt socker som kommer användas i biogasanläggningen som finns på gården. Anläggningen på Sötåsen ingår som en del i utvecklingsplattformen Green Valleys, en svensk-dansk satsning på grönt bioraffinaderi inom Skagerrak-Kattegattområdet.

Satsningen görs för att praktiskt visa upp helhetslösningar för effektivt markutnyttjande med hänsyn till ökad efterfrågan på regionalt producerad energi och foder. På anläggningen i Töreboda kommer demonstrationer att arrangeras för en bredd av intressenter, alltifrån energibolag, biogasproducenter, växtodlare till fröföretag, foderföretag och mjölk- och nötköttsproducenter.

“Just nu raffineras vall som senare kommer användas för olika foderförsök på får, mjölkkor och grisar. I höst kommer även ensilage att raffineras. Uppstarten har gått enligt plan, vi har ett bra team på plats på Sötåsen och även gott stöd från våra danska projektmedarbetare vid Aarhus Universitet”, berättar Andrea von Essen, projektledare för Naturbruksförvaltningens del i projektet.

Lärare och elever ser positivt på satsningen

Testanläggningen som byggs på Naturbruksskolan Sötåsen i Töreboda blir också ett sätt att skicka med kunskap och inspiration till framtidens naturbrukare.

“Det är en viktig satsning som gör att vi kan visa våra elever och studerande hur cirkulär bioekonomi kan fungera praktiskt på en gård. Att utvecklingsprojekt drivs i nära samverkan med våra utbildningar är en stor tillgång”, säger Bo Grenabo Tapper, skolchef på Naturbruksförvaltningen.

I projektet Green Valleys medverkar flera partners och demonstrationsanläggningen på Sötåsen är en av två anläggningar i projektet. Vid Aarhus Universitet i Danmark finns liknande större anläggning. Projektet leds och samordnas av Agroväst.

Första vallskörd Green Valleys Sverige

“Green Valleys visar investeringsmöjligheter i grön bioraffinering som öppnar upp för gårdsbaserade lösningar där man i kombination med biogasproduktion kan öka andelen regionalt producerat foder och bioenergi. Genom att införa ökad andel vall i växtföljden bidrar lösningen också till ökad kolinlagring, ökad biologisk mångfald och minskat näringsläckage”, berättar Ulrika Åkesson, projektledare på Agroväst.

Om projektet Green Valleys
Projektet finansieras genom medel från EU-programmet Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak och Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd. Partners i projektet är förutom Naturbruksförvaltningen även Sveriges Lantbruksuniversitet, Chalmers, Hushållningssällskapet Sjuhärad, Agroväst, Aarhus Universitet och Skive kommune.

Kontakt
Naturbruksförvaltningen: Andrea von Essen, andrea.von.essen@vgregion.se, 076-8320597
Agroväst: Ulrika Åkesson, ulrika.akesson@dev.agrovast.se, 070-3105630

       

Nyhetskategorier

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.