Nytt rådgivningsprogram inom biogasproduktion

Foto: U Åkesson

Genom att utnyttja restprodukter och sidoströmmar kan vi bidra till minskat klimatavtryck och skapa en cirkulär ekonomi. Lantbruket kan bidra på många sätt – inte minst genom att producera biogas. Rötresterna kan sedan spridas som gödning. Idag är knappt 16% av de svenska biogasanläggningarna gårdsproduktion. De gårdsbaserade anläggningarna står för 2% av biogasproduktionen i Sverige. Regeringens biogasutredning har förlängts till och med 31 december 2019. Riksdagsledamoten Åsa Westlund leder utredningen och har uppdraget att analysera biogasens roll och konkurrensförutsättningar bland annat utifrån de nya energi- och klimatpolitiska målen.

Jordbruksverkets erbjuder rådgivning

Det behövs mer kunskap om biogasproduktion inom de gröna näringarna och mer av konkret rådgivning för enskilda företagare. Redan nu och parallellt med den pågående biogasutredningen satsar Jordbruksverket på kunskapshöjande biogasrådgivning i flera steg. Rådgivningen erbjuds i nuläget kostnadsfritt. Ett antal rådgivare med god kunskap om lantbruk och biogasproduktion har handlats upp och finns nu tillgängliga för företagare. Vid enskild rådgivning ges råd direkt kopplade till din egen gård.

“Detta är ett bra erbjudande för lantbruksföretagare att ta del av. Rådgivningen är uppdelad i olika steg beroende på hur insatt du är och var du själv står i kunskap och tankar kring biogasproduktion”, förklarar Camilla Linder, verksamhetsledare för Energigården.

I det program som nu publiceras från Jordbruksverket finns möjlighet att anmäla sig till grupprådgivning, enskild rådgivning eller deltagande i erfa-grupper. Läs mer  här >>>

Agroväst ger inspel till biogasutredningen

Agroväst verkar för ett hållbart lantbruk och genom Energigården har de uppdraget att på olika sätt bidra till utveckling inom till exempel bioenergiområdet. “Agroväst har givit inspelet till biogasutredningen att det är lämpligt att nuvarande gödselgasstöd finns kvar. Rötresten är ett utmärkt gödselmedel som kan utvecklas vidare. För att kunna stimulera teknikutveckling och investeringar behövs tryggheten i stöd riktat just till biogas med gödsel som råvara”, säger Mats Emilson, VD, Agroväst.

 

Ulrika Åkesson, Agroväst
Text

 

Nyhetskategorier

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.