Nytt spel lär ungdomar om maten och klimatet

Gymnasielever testkör KliMat-spelet

Att utveckla ett serious game som syftar till att öka kunskapen bland ungdomar om mat och dess miljö- och klimatpåverkan är komplext. Med KliMat-spelets nyligen lanserade Prototyp 2030 förvånas man över hur användarvänligt det verkar vara, sett ur användarperspektivet. Hur bra det är får aktörerna bakom spelet snart veta då produkten testkördes av 80-talet gymnasieelever under SLU:s Smedjeveckan. Workshopen, som arrangerades av SLU Holding tillsammans med SLU och Högskolan i Skövde, ingår som en viktig del i utvärderingen av den första versionen.

Innehållet baseras på bred forskning

Björn Berg Marklund, Högskolan i Skövde

Det är inte första gången som Högskolan i Skövde arbetar med utveckling av spel tillsammans med andra universitet, men detta är första gången man utvecklar kunskapsspel kopplat till lantbruk. På frågan om varför det är viktigt att få feedback från målgruppen svarar Björn Berg Marklund, lektor i informationsteknologi vid Högskolan i Skövde: “Det är lätt att bli hemmablind när man utvecklar spel. För oss att kunna vidareutveckla Prototyp 2030 är det oerhört viktigt att få konstruktiv och relevant feedback från gymnasieeleverna”. Kunskapen bygger på forskning ifrån flera forskningsgrenar inom Sveriges lantbruksuniversitet. Den vetenskapliga basen bygger på ett tidigare forskningsprojekt, “Hållbara matvägar”, berättar Christina Lundström, SLU. “Det är viktigt att kombinera information som styr mot våra globala mål samtidigt som vi vill visa på möjliga vägar att öka vår självförsörjningsgrad”, säger Christina när hon presenterar Prototyp 2030 för 80-talet elever. Framför allt riktar sig spelet till ungdomar som studerar biologi och naturkunskap på gymnasienivå.

“Just KliMat-spelet har varit extra utmanande med de olika intressekonflikter som finns, vilket gör att svaren inte är enkla utan bygger på mycket bakomliggande fakta. Detta har ställt stora krav på oss för att skapa en lösning som utåt sett är lättanvänd och pedagogisk”. Eleverna Hampus och Ella från Uddetorpsskolan säger: “Det var lätt att komma igång med spelet och som spelare kan man lära sig mer om klimatet”. Vad kan man förbättra då? “Mer förklaringar om vad som är bra och dåligt”.

Vi ser fram emot att se det färdigutvecklade KliMat-spelet på marknaden framöver. Mats Wiktorsson, SLU Holding, informerar att “Prototyp 2030 kommer att testas under hösten 2019 inom flera ämnen på fler gymnasieskolor för att förhoppningsvis utvecklas vidare i en skarp version 2030 KliMat-spelet. Ambitionen är att göra en regional version för Västra Götalands län och en nationell version för hela landet. Finansiering är sökt och besked kommer under hösten”.

Ulrika Åkesson
Text & bild

Nyhetskategorier

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.