Över 400 vetenskapliga publikationer om alternativa metoder för ogräsbekämpning.

Lansering digital platform | projekt Oper8

I projektet Oper8 delar man med sig av metoder för alternativ ogräsbekämpning och etablerar ett starkt europeiskt nätverk. Projektet omfattar 8 s.k. operativa grupper i 7 länder.

Lansering av en ny digital plattform

Oper8:s digitala plattform är den optimala portalen för att hämta kunskap om olika ogrässtrategier och tillgodoser de olika behoven hos forskare, jordbrukare, andra yrkesverksamma inom lantbrukssektorn och en intresserad allmänhet.

Innehållet på den digitala plattformen där över 400 vetenskapliga publikationer täcker en rad olika kategorier av alternativ ogräsbekämpning, alla kategoriserade inom ramen för Integrerad ogräskontroll i fem grupper:

  • Direkt kontroll av ogräs med anpassade herbiciddoser, biologisk bekämning och mekaniska metoder
  • Jordbearbetning och växtföljder
  • Val av sort och såtidpunkt
  • Olika odlingssystem
  • Framtagning av beslutsstöd baserade på t.ex. bildinsamling

"I Oper8:s vision utvecklas en värld där ogräsbekämpning inte bara är effektiv utan även miljövänlig och ekonomiskt lönsam.

Genom Oper8s digitala plattform för alternativa ogräsbekämpnings-metoder siktar vi mot en framtid där jordbrukare, forskare och branschfolk förenas i att bekämpa ogräs effektivt, öka skördarna och skydda vår planets värdefulla resurser i ett harmoniskt samarbete." säger Olga Kriezi från Agricultural University of Athens och projektledare för Oper8.

Olga Kriezi AUA - project leader Oper8

Den digitala plattformen har utvecklats av Smart Farming Technology Group - Agricultural University of Athens och ger omfattande information, insikter och verktyg för att hantera hållbar ogräshantering inom jordbruket.

Om du har några frågor om projektet, vänligen kontakta:

Projektledare Oper8
Olga Kriezi:
E-post: o.kriezi@aua.gr

Projektledare Agroväst
Thomas Börjesson
E-post: thomas.borjesson@agrovast.se

Projekt Oper8

I projektet Oper8 delar vi med oss av metoder för alternativ ogräsbekämpning och etablerar ett starkt europeiskt nätverk. Projektet omfattar 8 s.k. operativa grupper i 7 länder.
Varje operativ grupp har tidigare utvecklat någon lösning för att minska herbicidanvändningen via olika projekt inom ramen för EIP-agri. De operativa grupperna kan vara jordbruksorganisationer, tillämpade forskare eller akademiska institutioner och finns i Medelhavsområdet, Västeuropa eller i Norden. Vårt huvudmål är att kommunicera alternativa ogräsbekämpningslösningar från varje operativ grupp till viktiga intressenter genom nätverk över hela EU.
Genom den geografiska spridningen säkerställs en balanserad representation av olika produktionssystem. Projektet kommer att fokusera på frågor som identifierats av de involverade operativa grupperna med deras tillvägagångssätt, identifierade utmaningar och spridningsaktiviteter.
Detta projekt har fått finansiering från Europeiska unionens ramprogram Horizon Europe under Grant. Agreement NO 101060591.

Nyhetskategorier

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.