Digitala lösningar för den offentliga livsmedelsaffären

Sommarens torka och bränder har orsakat rader av inlägg, tweets och debattartiklar om jordbrukets utsatthet. Konsumenter och kommuner uppmanas att köpa svenskt för att underlätta för nötköttsproducenter som förväntas tvingas slakta djur i förtid. Men det är inte enkelt att styra inköp mot svenskt när vi lyder under EU-lagstiftning om konkurrensneutrala upphandlingar och vår egen svenska lagstiftning med ett minst sagt snårigt regelverk för våra kommuners upphandlare.

Tisdagen 9 oktober lyfter MATtanken frågan om hur vi får bättre kontroll på råvarors ursprung vid offentlig upphandling. Ett tema som efter den här sommaren kommer bli än mer aktuellt. LOU, lagen om offentlig upphandling, begränsar möjligheten till regionala val av råvaror till offentliga kök. Samtidigt växer intresset hos allmänheten om att kunna få direktinformation om måltidens råvaror och ursprung. Kan digitala lösningar hjälpa såväl upphandlare som kockar att få bättre kontroll på varifrån maten kommer? Seminariet “Branschdialog – hur håller vi koll på var maten kommer ifrån” blir startskottet för en ny satsning av Upphandlingsmyndigheten där man vill lyfta de digitala möjligheterna i den offentliga livsmedelsaffären.

Kampen om avtalen

Pernilla Fischerström har uppdraget av Länsstyrelsen Västra Götaland att stötta kommuner som vill hitta effektiva sätt att anpassa upphandlingsunderlagen så att det ges utrymme för fler lokala aktörer att vinna avtal med kommuners upphandling av mat till skolor och äldreboenden. Hon säger att “det är svårt för upphandlare i mindre kommuner att vara insatt i hur man ställer upp kraven i en livsmedelsupphandling för att säkra en högre andel svenska råvaror på tallriken. Deras uppdrag omfattar ju alltifrån grus, IT, kontorsmöbler till livsmedel. Här är vi med och stöttar.” Hur kan då digital teknik lösa denna utmaningen? “Den kan vara ett hjälpmedel för kommunerna att följa upp vad man faktiskt köpt på sina anbud. Idag är det väldigt svårt att få fram tillförlitlig statistik och i takt med att matgäster allt oftare ställer frågor om ursprung behövs säkrare fakta för att man snabbt ska kunna ge ett korrekt svar. Länsstyrelsen ordnar tillsammans med MATtanken och Upphandlingsmyndigheten den här dagen för att så många olika aktörer ska träffas och diskutera vad som kan göras för att underlätta för att man ska kunna veta matens ursprung.”

Kan tekniken bakom bitcoin lösa uppföljningskraven

Detta är underrubriken till ett kvällsseminarium som arrangeras av Agroväst och Gröna Möten. SmartAgri är ett projekt med mål att på olika sätt lyfta fram nya digitala lösningar som kan vara till nytta för det västsvenska lantbruket. Under seminariet får vi ta del av deras pågående arbete. Vi får också en inblick i vad blockkedjetekniken innebär, hur den används idag och vilka nya användningsområden som väntar. Ett exempel kommer att presenteras av Unisot AS där man arbetat tillsammans med fiskodlingsindustrin för en säker spårbarhetslösning med hjälp av tekniken.
Seminariet hålls 17 oktober och är kostnadsfritt.

Länk till MATtankens seminarium här >>>

Länk till Gröna Mötens seminarium här >>>

Ulrika Åkesson, Agroväst
Text & Bild

 

 

Nyhetskategorier

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.