Teknikspaning på Borgeby 2018

Det fanns mycket att se som rörde precisionsodling och vall på årets upplaga av Borgeby fältdagar. Här är några tekniknedslag från dagarna i Skåne.

   g

Under precisionsodlingsdemonstrationerna visade Drönarbolaget ett par olika modeller av drönare. Det sas vara enkelt att manövrera ekipagen oavsett storlek tack vare avancerad sensor- och satellitteknik som gör att drönaren hittar sin position och håller fast vid den tills nya direktiv ges av drönarpiloten. Med väl fungerande rgb-kamera kan drönare användas för många olika typer av uppdrag där markytan dokumenteras för att t ex analysera grödor, räkna plantor eller yta etc.

Ny teknik som motverkar spridning av tistel och skräppa

Just common sense lanserar en enkel och mekanisk lösning för att bekämpa tistlar. CombiCut bygger på en svensk innovation och maskinen tillverkas i Sverige. Den patenterade lösningen gör det möjligt att utan att skada den växande grödan skära av ogräset. Maskinen gräver alltså inte i jorden utan påverkan på mikrolivet minimeras och den bidrar på så sätt inte heller till onödig uttorkning av jorden. Intressant lösning inte minst för våra ekologiska odlare.

Vindkontroll ger minskade gödningsförluster

Söderberg & Haak visade upp en enkel, men viktig förbättring till deras system för gödselspridning. En till synes enkel vindkontroll mäter hastighet och riktning på vindar för att med hänsyn till detta styra spridartallrikarnas varvtal och nersläppspunkter. Systemet kan även hantera så att respektive sida anpassas efter vindriktning. En innovation som när man ser det verkar som en självklarhet.

 

 

Kombineringsmaskin för effektivt jordbruk utan bekämpningsmedel

Ytterligare en Eye-catcher på fältdagarna var Gothia Redskaps System Cameleon. Ett innovativt multisystem utvecklat i Sverige, närmare bestämt i Fornåsa. Systemet ger möjlighet till kombinationskörningen för att minska antalet körningar, något som skapar mer tid, mindre jordbearbetning och mindre miljöpåverkan. Systemet kan användas vid sådd och gödning, före och efter uppkomst samt hanterar ogräshackning.

Som sagt några utvalda exempel på vad som händer inom jordbruksteknik kopplat till precisionsodling. Har du någon ny innovativ idé som du skulle vilja förverkliga? Ta kontakt med vårt team inom SmartAgri. Läs mer om projektet här >>>.

@Borgeby fältdagar 2018 @precisionsskolan @drönarbolaget @CombiCut @Söderberg & Haak @Gothia redskap

Ulrika Åkesson, Agroväst
Text & bild

Nyhetskategorier

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.