Gröna bioraffinaderier – vilka förutsättningar ger energi- och klimatpolitiken?

”Näringsläckage är en av de viktigaste negativa påverkansfaktorer på den marina miljön”, menar professor Stiig Markager vid Aarhus Universitet i ett debattinlägg på webbportalen altinget.dk i december 2019.  Han understryker att med en ökad nederbördsmängd ökar problemen med övergödda vattendrag och hav runtom i Danmark. Vattendirektivet från EU innebär att man i Danmark behöver reducera lantbruksutsläppen med totalt 18 000 ton till 2027 för att nå ”ett gott ekologiskt tillstånd” i fjordarna. Det är fem gånger högre än det mål den danska regeringen satt som mål till 2020. Stiig Markager pekar i sitt inlägg på utmaningen i att nå detta.

Green Valleys bjuder in till dialog

Mot bakgrund av att frågan om näringsläckage är högaktuell i Danmark just nu med ett ökat fokus på odlingssystem som stöder ett minskat utsläpp av näring i danska vattendrag och hav kommer EU-projektet Green Valleys bjuda in till dialog den 18 mars 2020 på Comwell Rebild Bakker, Jylland. Eftermiddagen bjuder på föredrag där Skive kommune beskriver hur lantbruket runt Limfjorden påverkas av lagstiftning och klimatpolitik. Christel Cederberg och Göran Berndes, Chalmers, beskriver hur vägen mot ett klimatneutralt Sverige påverkar markanvändning och bioenergibehovet. Dialogmötet är öppet för dig med intresse för hur vi kan etablera gröna bioraffinaderier i Danmark och Sverige. Deltagande är kostnadsfritt.

Inbjudan med program i pdf-format >>>

Anmäl ditt deltagande här >>>

       

Har du frågor om projektet eller vill veta mer om hur du deltar vid dialogmötet, kontakta:
Ulrika Åkesson, Agroväst, ulrika.akesson@dev.agrovast.se (Sverige)
Rasmus Højegaard-Vibild, ravi@skivekommune.dk (Danmark)

Om Green Valleys

Green Valleys är ett treårigt EU-projekt med mål att etablera en utvecklingsplattform för bioraffinering. Med en anläggning i Töreboda, Västra Götaland och en i Foulum, MidtJylland kommer vi demonstrera hur bioraffinering kan utnyttja gräsmarker till att leverera hållbart producerade energiprodukter och proteinfoder.

Genom ett svensk-danskt forskningssamarbete kommer vi kunna visa på hur cirkulär grön bioekonomi kan utnyttja lantbrukets potential. Vi undersöker klimat- och miljönyttan i regionalt odlade vallgrödor där gräset förädlas till hållbar energi och högvärdigt foder.

    

            

Nyhetskategorier

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.