Innovativa förpackningslösningar blir film

Det är viktigt att noggrant välja inte bara förpackning utifrån butikskommunikation och produktsäkerhet. Hållbarhetsperspektivet där hänsyn tas till klimat- och miljöpåverkan genom värdekedjan är allt oftare högt prioriterat hos livsmedelsproducenters kunder och konsumenter. Detta är en utmaning för småskalig livsmedelsproduktion som står inför en uppskalning när efterfrågan ökar på regionalt producerade livsmedel.

Detta tema var högst aktuellt redan vintern 2019 i dialog som fördes med småskaliga livsmedelsproducenter i Västra Götaland och satsningen på kompetenshöjande insatser inom EU-projektet Affärsboosten – samverkan för mer regional mat. Ett virus satte stopp för genomförandet. Kompetensteamet inom Affärsboostens del Uppskalning tillsammans med Agroväst Gröna Möten såg ett viktigt värde i att nå ut med information och kunskap på annat sätt. Det resulterade i en film om framtidens livsmedelsförpackningar.

Marcus Nyström och Jens Juul, Affärsboosten

“Det gäller att se till helheten inför en investering och välja lösning som för varje process bäst uppfyller kraven på en säker och hållbar produkt. De tydliga kraven från svensk handel om att all plast i butik ska vara 100% återvinningsbar år 2030 gör frågan om val av förpackning högaktuell”, säger Marcus Nyström, VD Lokalproducerat i Väst.

“Med tydliga mål om reducering av mängden fossil plats och styrning mot ökad plaståtervinning inom EU menar vi att ska man behålla sin plats på marknaden och hänga med i konkurrensen behöver livsmedelsproducenterna ta aktiv del av pågående forskning och innovation inom området.”, säger Jens Juul, Agroväst, en av kompetensteamet i Affärsboosten.

“Att producera film när fysisk kunskapsträff uteblev var helt rätt när vi nu ser resultatet. Genom dialog med fler kunskapsbärare i vår region har vi kunnat bidra med en bredare bild på temat framtidens förpackningar. Filmen är tänkt att inspirera till att söka mer kunskap när man står inför uppskalning”, säger Ulrika Åkesson, Agroväst Gröna Möten.

Ulrika Åkesson, Agroväst Gröna Möten och Hanna Paradis, Science Park Johanneberg

Fler intressanta medverkande bidrar till kunskap i filmen. Förutom Affärsboostens kompetensteam medverkar IDC Skövde, Science Park Johanneberg Göteborg och Paper Province Karlstad. Dessutom har Agroväst Gröna Möten genomfört intervjuer med marknadsaktörer inför och efter filmen producerats.

Om Affärsboosten

Den växande efterfrågan på regionala livsmedel ger goda möjligheter till nya affärer för dig som producerar mat lokalt, från råvara till förädlad livsmedelsprodukt. Vi har samlat viktig kompetens för dig som är beredd att ta steget framåt, uppåt med sikte att möta kunders behov och samtidigt öka din egen konkurrenskraft och lönsamhet – vi kallar det för AFFÄRSBOOSTEN. Lokalproducerat i Väst erbjuder tillsammans med Agroväst och Länsstyrelsen Västra Götaland verksamhetsstöd inom processteknik, marknadsföring och affärsutveckling genom gruppaktiviteter, enskild rådgivning och riktade insatser. Projektet möjliggörs genom finansiering från europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Om Agroväst Gröna Möten

Agroväst Gröna Möten förmedlar aktivt kunskap baserad på forskning, ny teknik och framgångsrika metoder som möter aktuella behov och utmaningar inom de gröna näringarna. Fokus för kunskapsspridning är i samverkan arrangerade fysiska möten lokalt genom noder i Skaraborg, Sjuhärad, Fyrbodal och Halland, kompletterat med riktad digital kommunikation. Mötesplatsen drivs i projektform med finansiering från europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Västra Götalandsregionen, Region Halland och LRF.

Ulrika Åkesson, Agroväst

Nyhetskategorier

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.