Invigning av toppmoderna simulatorcentra på Naturbruksskolor

Den 1 mars 2018 invigdes nya högteknologiska utbildningsmiljöer på Naturbruksskolorna Sötåsen och Uddetorp. Simulatorcentren är en satsning för att främja den gröna näringens tillväxt och utveckling och kommer att användas för både gymnasie- och vuxenutbildning. De senaste veckorna har flera nya, toppmoderna simulatorer fått flytta in på Sötåsen och Uddetorp. Detta för att ge eleverna ännu bättre förutsättningar till lärande under sin utbildning. Teknikutvecklingen inom lantbruksmaskiner går snabbt och det gäller att anpassa utbildningen till att matcha de nya krav på kunskap. Naturbruksskolornas målsättning är att vara en god förebild för digital teknik i skolan.

Varje simulator kan fungera som flera olika maskiner, därför kan du använda dem både som traktor, skogsmaskin, skördetröska, hjullastare, grävmaskin och mycket mer. Det innebär att i de 38 simulatorerna finns totalt nästan 400 virtuella maskiner.

En del i ett miljöförbättringsarbete

Genom att lägga delar av maskinutbildningen inomhus med hjälp av simulatorbaserad undervisning kan man minska miljöpåverkan med upp till 30 %. Enligt Naturbruksförvaltningens webbsida drar en tung maskin i snitt åtta liter diesel per arbetstimme. För att lära sig att köra yrkesmässigt krävs cirka 1500 timmars träning. Om en del av de timmarna förläggs i en simulator sparas många liter fossilt bränsle och utsläpp av växthusgaser. Det skapar också en säkrare lärmiljö då man kan börja sin träning inomhus utan risk för skador.

Viktig förutsättning för forskning

Med de nya utbildningsmiljöerna kan man bedriva viktig forskning. Just nu arbetar pågår ett samarbete med forskare från Göteborgs universitet för att validera pedagogiken i simulatorerna. Målet med det är att framtidens simulatorer ska bli ännu bättre pedagogiska verktyg.

Simulatorcentren invigdes på både Sötåsen och Uddetorp tillsammans med politiker, branschorganisationer, leverantörer och andra intresserade av digital teknik. Arbetet med att implementera simulatorteknik i utbildningarna är en del av projektet Innovationer för hållbar växtodling. Läs mer om projektet här >>>

Ulrika Åkesson, Agroväst

Bild: Sofia Kämpe, Agroväst

Nyhetskategorier

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.