Tema precisionsodling på Borgeby

Årets upplaga av fältdagarna i Borgeby lägger extra fokus vid precisionsodling. Precisionsodling Sverige (POS) har sedan 1996 bedrivit mindre pilotprojekt för att visa på nyttan av precisionsodling. Detta genom årligt stöd från Agroväst. Idag är POS en välkänd och etablerad samverkansplattform med fokus på innovationer och tillämpad forskning till stöd för precisionsodling. Möt aktiva samverkanspartners inom POS på Borgeby. Flera intressanta föredrag hålls i tematältet under onsdag och torsdag:

Onsdag 27 juni

09:40 Nationellt nätverk för precisionsodling -möt samordnaren för POS
Sofia Kämpe, Agroväst
10:00 Skapa den optimala såbädden med 3D-teknik
Mikael Gilbertsson, RISE
10:20 Klimatsmart lärande genom simulatorteknik – snart med precisionsodlingsmoduler
Jörgen Holmén, Naturbruksförvaltningen VGR
10:40 Big Data och satelliter ger bättre proteinhaltsprognoser
Thomas Börjesson, Agroväst
11:00 Future Cropping – utvecklar konkreta lösningar för precisionsodling
Anna Marie Thierry, SEGES
11:20 Platsspecifik ogräsbekämpning
Thomas Börjesson, Agroväst
11:40 Nyheter om CropSAT och markdata – nu med stöd för rapsgödsling och pH-kalkning
Kristin Piikki, SLU
13:00 Precisionsodlingscheck – vilka krav ställer vi på utrustningen?
Henrik Stadig, Hushållningssällskapet
13:20 Digitaliseringssatsning i samarbete med innovativa lantbruksföretagare
Isak Nielsen, AgriOpt
13:40 Hvad sker der i Danmark for at få præcisionsjordbrug ud at virke hos landmanden
Sven Hermansen, SEGES
14:00 Forskning pågår- precisionsodlingsprojekt på SLU
Kristin Piikki, SLU
14:20 Precisionsodlingsrådgivning inom Greppa Näringen
Maria Stenberg, Jordbruksverket
14:40 Håll koll på klöver – påverkan på proteinhalt, ensilering och kvävebehov i vall
Sofia Kämpe, Agroväst
15:20 Utvecklad användning av Yara N-sensor
Knud Nissen, Yara

       

Bilder från Interreg ÖKS projekt Innovationer för hållbar växtodling

Torsdag 28 juni

09:40 Nationellt nätverk för precisionsodling -möt samordnaren för POS
Sofia Kämpe, Agroväst
10:00 Skapa den optimala såbädden med 3D-teknik
Mikael Gilbertsson, RISE
10:20 Klimatsmart lärande genom simulatorteknik – snart med precisionsodlingsmoduler
Jörgen Holmén, Naturbruksförvaltningen VGR
10:40 Big Data och satelliter ger bättre proteinhaltsprognoser
Thomas Börjesson, Agroväst
11:00 Future Cropping – utvecklar konkreta lösningar för precisionsodling
Anna Marie Thierry, SEGES
11:20 Prognosmodell för DON med hjälp av inomfältsvariationer och väderstation
Thomas Börjesson, Agroväst
11:40 Nyheter om CropSAT och markdata – nu med stöd för rapsgödsling och pH-kalkning
Kristin Piikki, SLU
13:00 Precisionsodlingscheck – vilka krav ställer vi på utrustningen?
Henrik Stadig, Hushållningssällskapet
13:20 Digitaliseringssatsning i samarbete med innovativa lantbruksföretagare
Isak Nielsen, AgriOpt
13:40 Hvad sker der i Danmark for at få præcisionsjordbrug ud at virke hos landmanden
Sven Hermansen, SEGES
14:00 Forskning pågår- precisionsodlingsprojekt på SLU
Kristin Piikki, SLU
14:20 Precisionsodlingsrådgivning inom Greppa Näringen
Maria Stenberg, Jordbruksverket
15:00 Erasumus första intensivutbildning inom Smartfarming -SLU Skara står som värd
Johanna Wetterlind, SLU
15:20 Utvecklad användning av Yara N-sensor
Knud Nissen, Yara

Ulrika Åkesson, Agroväst

 

 

Nyhetskategorier

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.