Energigården får ny webbsida

I början av mars kommer Energigården att få ett nytt och fräscht utseende på webben. Sidan blir nu mer användarvänlig för dig som väljer att läsa om Energigården i din tabloid och webb. Välkommen till oss på Energigården!
Läs mer...

Agrovästs webbsida får ett ansiktslyft

Välkommen till vår uppdaterade webbsida! Vi hoppas att du ska uppskatta vår nya layout där vi har anpassat utseende och funktioner till att fungera lika bra på stor skärm som på tabloider och smartphones. Vi kommer löpande under våren att uppdatera information om våra forsknings- och innovationsprogram. Välkommen att läsa mer här >>> Våra fyra pågående EU-projekt har egna projektsidor där du kan läsa om arbetet som pågår där just nu. Här finns mer information >>>
Läs mer...

Projektera för solceller

Genom Gröna Möten arrangeras en halvdagsworkshop i hur du tar fram ett förfrågningsunderlag för investering i solcellsanläggning. Workshopen är tänkt för lantbrukare som vill ta steget att satsa på förnybar energikälla – solceller. Inom lantbruket kan just solenergi vara ett bra alternativ för att försörja den egna gården med energi. Här behövs både värme och el även sommartid. Just nu händer det mycket inom området – framför allt är priserna attraktiva och en investering kan snabbt räknas hem. Dessutom är underhållet minimialt. Är du intresserad att delta på Gröna Mötens workshop 9 mars? Anmäl dig på gronamoten.se Har du frågor,
Läs mer...

Ny verksamhetsledare för Energigården

Ronnie Hollsten tillträder som ny verksamhetsledare för Energigården. Ronnie har många års erfarenhet av arbete och projektledning inom energi – och miljöområdet. Närmast kommer Ronnie från det egna bolaget där han har arbetat med hållbarhetsfrågor mot kommuner och det privata näringslivet. – Jag ser framemot att få leda verksamheten inom Energigården, att få vara en drivande kraft och resurs för lantbruket i det viktiga hållbarhetsarbetet där vi bland annat ska arbeta för att bli fossiloberoende. Min drivkraft är att vi tillsammans ska hitta hållbara lösningar som samtidigt är lönsamma, säger Ronnie. Ronnie delar sin tid mellan Energigården och det egna
Läs mer...

100 nya miljoner till solcellsstöd – Västra Götaland får mest!

Energimyndigheten har fördelat ytterligare 100 miljoner kronor till det statliga stödet för installation av solceller. Länen med störst ansökningstryck får också störst pott. Allra mest får Västra Götaland, följt av Skåne och Halland. Intresset för att sätta upp solceller har under senare år varit stort över hela landet. Många har sökt stödet och väntar på besked från länsstyrelsen. Fördelning av stödet baseras på sökta medel i respektive län. Län med högst ansökningstryck får alltså mer pengar att fördela. Långt ifrån alla som ansökt kan räkna med stöd, hittills har ungefär var tredje ansökning som har kommit in till länsstyrelsen kunnat
Läs mer...

Forskare gör tumme upp för stubbrytning

Sedan några år tillbaka är marknaden för skogsbränsle, särskilt stubbskörd, stendöd i en stor del av landet, enligt en artikel i Land Lantbruk. Forskningen har ändå tuffat på och gör nu tummen upp för stubbar som energiråvara. Forskningen har pågått i åtta år och några slutsatser är att stubbar är ett betydligt bättre bränsle ur klimatsynpunkt än fossila bränslen – stubbskörd ger klimatnytta. Rätt utförd kan skörden begränsa spridningen av rotröta och den markstörning som blir följden av stubbskörd leder inte till ökad avgivning av växthusgaser. Forskarna har även sett att stubbskörd inte tycks påverka produktionen hos nästa trädgeneration. Liten
Läs mer...

Nya kalkyler för odling av energigrödor

Nu finns en uppdatering av Jordbruksverkets kalkyler för energigrödor att ladda hem. De visar inga större förändringar, mot tidigare. Det är bättre lönsamhet för spannmål och oljeväxter samt något sämre lönsamhet för de energigrödor som används till kraft- eller värmeproduktion. Läs mer här>>
Läs mer...

Hästgödsel och matavfall skall bli biogas i Göteborgsregionen

Energigården ska i samarbete med Hästföretagarna i Göteborgsregionen, Kungälv Energi, SP, Chalmers och Göteborgs Universitet genomföra en förstudie för att ge underlag för beslut om en investering i byggnation av en biogasanläggning i Göteborgsregionen. Där skall bl.a. möjligheterna till samrötning av matavfall med hästgödsel utredas. Målsättningen är att minska hästägarnas kostnader, ge en miljövänligare gödselhantering och ett bra substrat till samrötning med matavfall samt ökad produktion av förnyelsebar energi som t.ex. fordonsgas. – Kungälv Energi har engagerat sig i projektet som ett led i vår ambition att utveckla produktionen av förnyelsebar energi samtidigt som vi underlättar för kommunens hästföretagare och
Läs mer...

Skogsindustrin har kraftigt minskat användningen av fossila bränslen

Snabbåldring, snökanon och sanningen om effekten. Energimyndigheten har testat hur nio solcellsmoduler klarar svenskt klimat. För att producera el från solen krävs både solcellsmoduler och växelriktare. Energimyndigheten har undersökt modeller av vardera produkttyp i ett stort test: nio solcellsmoduler och nio växelriktare.De senaste tio åren så har användningen av fossila bränslen inom skogsindustrin minskat med över 70 %. Detta skriver Svebio i ett pressmeddelande i dag. Sedan 2005 så har skogsindustrins användning av fossila bränslen sjunkit från 5,4 till 2,2 TWh, en minskning med hela 71 %. Läs ur Skogsaktuellt här >>>
Läs mer...