Om programmet

Programmets syfte

Energigårdens syfte är att vara en pådrivande kraft för energieffektivisering i lantbruket samt ökad produktion och användning av energi från jord, skog, sol och vind.

Energigårdens vision för lantbruket i Västra Götaland 2030 anknyter till klimatstrategin för Västra Götaland: ”Energieffektiva lantbruksföretagare i Västra Götaland, som tar tillvara sina företags möjliga energiresurser, vilket medverkar till en hållbar produktion, nya affärsmöjligheter och ökad konkurrenskraft, samt bidrar till nya arbetstillfällen och minskad miljö- och klimatpåverkan”. Samt minska samhällets sårbarhet.

Arbetssätt

Energigården ska vara en plattform för samverkan mellan energiaktörer som berör lantbruket. Energigården ska använda olika aktörers kompetenser, vara katalysator och få till stånd aktiviteter som utan samordning inte skulle ha skett.

Gällande hantering av personuppgifter i de sammanhang det förekommer följer vi Agrovästs personuppgiftspolicy. Här kan du läsa en uppdaterad version av Agrovästs personuppgiftspolicy >>>.
Genom att klicka på länken ovan kommer du omdirigeras till Agrovästs webbsida dev.agrovast.se

Långsiktiga effektmål

Ett fossilfritt lantbruk:
•Energieffektivisera lantbruket
•Lantbruket ska använda förnybar energi
•Minska behovet av inköpt fossil energi till lantbruket
Öka sysselsättningen inom förnybar energiproduktion för lantbrukare:
•Lantbruket ska producera mer förnybar energi

Programmets styrgrupp

Fredrik Fredriksson, Länsstyrelsen Västra Götaland
Robin Kalmendal, Västra Götalandsregionen
Kjell Eriksson, Ekholmens säteri
Jenny Nilsson, LRF Västra Sverige

Relaterade sidor

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.